Saturday, December 26, 2009

At-Thawabit Wal-Mutaghayyirat

At-Thawabit Wal-Mutaghayyirat
Maksud Al-Thawabit :
— Al-Thawabit bermaksud tetap dan tidak boleh berubah-ubah.
— Contoh Hukum Fiqh solat, haram riba, hudud, haram zina dll.
— Contoh Hukum Fiqh Siasah: Wala’ kepada non-Muslim. Wala ‘ (Nusrah/ Taat/ Thiqah).
— Perkara Thawabit biasanya dikenali sebagai Usul atau perkara Usul.
Maksud Al-Mutaghayyirat :
— Al-Mutaghayyirat bermaksud boleh berubah dan bertukar-tukar.
— Contoh Fiqh : Bacaan Bismillah dalam solat, Pengambilan ‘Usyur, Hukum
— Contoh Fiqh Siasah: tahaluf, perundingan dan perdamaian dengan musuh dll.
— Al-Mutaghayyiraat biasanya terdiri daripada kategori furu’ .

Asas Thawabit dan Mutaghayyirat :
— Asas dan kayu ukur sesuatu perkara sama ada ianya thawabit atau mutaghoyyirat ialah Nas (Al-Quran, Hadis, Ijmak dan Qias).
— Jika sesuatu perkara bersifat usul yang tidak dibenarkan khilaf, maka ia dikategorikan sebagai Al-Thawabit. Ini berlaku apabila nas menegaskan sesuatu secara qati’ atau putus tanpa membenarkan khilaf.
— Jika sesuatu perkara bersifat furu’ yang dibenarkan khilaf, maka ia dikategorikan sebagai Mutaghoyyirat. Ini berlaku apabila nas tidak menyebut secara putus, atau nas yang perlbagai, atau nas tidak menyentuh atau menyebutnya.

Bagaimana mengenali Kayu Ukur?
— Mengenali kayu ukur nas bagi menentukan ianya bersifat Thawabit atau Mutaghayyirat ialah memahami nas itu sendiri.
— Di sini penting golongan yang memahami nas dengan kefahaman yang betul menjadi peneraju kepada parti Islam, kerana tiada parti islam tanpa islam, dan tiada islam tanpa nabi (di zaman risalah) atau tiada islam tanpa Ulama (dizaman selepas kenabian).
— Justeru itu, kitab fiqh menegaskan bahawa syarat penting bagi pemimpin islam islah Faqih di samping syarat-syarat yang lain.

Apa pendirian Kita?
— Thawabit: Kita bertegas dalam perkara thawabit yang bersifat usul dan berjuang menegakkannya serta berjuang menentang golongan penentangnya.
— Mutaghayyirat:
A - Tidak ditetapkan oleh pemimpin: Kita berlapang dada dan bertasamuh serta perlu menganggap ianya rahmat bagi umat.
B – Jika ditetapkan oleh pemimpin: kita wajib mentaati keputusan pemimpin dalam perkara muthayyirat sekalipun bercanggah dengan pandangan dan citarasa kita.

Akidah dan Hukum
— Usul terdapat pada akidah dan hukum juga terdapat pada akidah dan hukum.
— Contoh usul dalam akidah ialah keesaan Allah, Rahman, Rahim dan segala sifat yang wajib bagi Allah swt.
— Contoh furu’ dalam akidah seperti takwil ayat sifat yang tidak tersasar daripada garis akidah.
— Contoh usul dalam hukum seperti wajib hudud.
— Contoh furu’ dalam hukum seperti hukum zikir selepas solat.

-Nota pembentangan Ustaz Zaharuddin Mohd di KIAS-

No comments: