Friday, December 29, 2006

1. Tajuk: Keluarga Bahagia.
2. Objektif: i)Memahami erti kebahagiaan ii)Memahami ciri-ciri suami isteri yang baik
iii)Tanggung-jawab suami iv)Masalah rumah tangga dan langkah penyelesaiannya
v)Memahami langkah-langkah mencapai keutuhan keluarga.
3. Masa 1 ½ jam
4. Sasaran Pegawai, guru dan kakitangan JPN, PPD, sekolah dan ibu bapa.
5. Alatan: Komputer, LCD dan layar, papan putih, pen marker dan kertas edaran
6. Strategi Penyampaian : Syarahan, perbincangan dan sumbang-saran
Langkah 1 Membincangkan erti kebahagiaan
slaid 3- 7.
Langkah 2 Membincangkan sifat-sifat suami/isteri yang baik
(Brain storming) slaid 8-13
Langkah 3 Membincangkan tanggung jawab suami isteri
slaid 14- 15.
Langkah 4 Membincangkan masalah rumah tangga dan cara penyelesaiannya
slaid 16 - 17
Langkah 5 Membincangkan langkah mencapai keutuhan keluarga
slaid 18
Penutup
slaid 19.

6.1. Bahagia
Bahagia adalah sesuatu yang relatif. Umumnya ia diperoleh apabila sesuatu keperluan atau kehendak telah dicapai. Sepasang suami isteri yang menaiki sebuah kereta Mercedes dipandang sangat bahagia dan beruntung oleh sepasang suami isteri yang sedang duduk di dangau sawahnya. Sementara itu pasangan di dalam kereta Mercedes pula menganggap pasangan di atas dangau itulah yang sangat bahagia. Walau bagaimanapun, keperluan dan kehendak manusia tidak terbatas. Setelah suatu keperluan tercapai ia akan menginginkan keperluan yang lain. Ini dijelaskan oleh Abraham Maslow dalam 'hirarki keperluan‌nya’. Oleh itu Nabi s.a.w.bersabda maksudnya ‘Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu (bawah dari segi kewangan, taraf sosioekonomi dan sebagainya) dan jangan melihat kepada orang yang berada di atasmu kerana hal tersebut lebih patut agar kamu tidak meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu’‌.(H.R. Bukhari dan Muslim)
‘Di antara ayat-ayat Allah bahawa Dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu hidup bahagia dengannya dan dijadikannya di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang yang berfikir’. (ar-Rum 21)
Perkahwinan mempunyai tujuan dan matlamatnya yang tersendiri. Walaupun matlamat dan tujuan individu itu berkahwin berbeza-beza namun ada matlamat-matlamat umum yang dikongsi bersama. Apabila tujuan dan matlamat ini dicapai maka kebahagiaan akan wujud.
Antara tujuan perkahwinan secara ringkas adalah:
آ· Ibadat kepada Allah dengan mengikut sunnah nabi s.a.w.
آ· Memenuhi fitrah dari segi biologi
آ· Memenuhi keperluan psikologi
آ· Memenuhi keperluan sosial

Allah menyifatkan suami isteri itu ibarat pakaian. ‘Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu pula pakaian bagi mereka’‌ (al-Baqarah 187). Walau bagaimanapun perlu diingat bahawa kebahagiaan sesebuah rumah tangga itu bukan semata-mata tertumpu kepada pasangan suami isteri itu sahaja akan tetapi ia turut melibatkan seluruh anggotanya serta mereka yang berkaitan seperti anak-anak, ibu bapa, ipar duai dan sebagainya.
Perkahwinan itu sendiri merupakan perintah daripada Allah sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya dalam surah an-Nur ayat 32 yang bermaksud ‘Dan kahwinkanlah orang-orang bujang daripada kalangan kamu dan orang-orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnia-Nya kerana Allah maha luas lagi maha mengetahui’‌. Nabi dan para sahabat berkahwin walaupun mereka sangat sibuk dengan dakwah dan jihad. Malah ada sahabat yang sangat miskin sehingga tidak mampu menyediakan mahar walau sebentuk cincin daripada besi namun ia juga berkahwin. Perkahwinan adalah satu syariat dalam Islam.
Rasulullah s.a.w. pernah bersabda bahawa ‘Kebahagiaan itu adalah dengan memperoleh isteri yang baik (solehah), rumah yang luas (lapang), jiran yang baik (soleh) dan kenderaan yang selesa. Penderitaan pula adalah dengan mendapat isteri yang jahat, rumah yang sempit, jiran yang jahat dan kenderaan yang teruk’. (H.R. Ahmad dan Hakim)
6.2. Ciri Suami Isteri Yang Baik
Dari segi umur yang ideal bagi pasangan adalah umur yang berdekatan berbanding dengan umur yang jauh berbeza. Walau bagaimanapun tidak ada halangan untuk berkahwin dengan perempuan yang lebih tua seperti nabi s.a.w. mengahwini Khadijah r.a. atau yang lebih muda seperti nabi berkahwin dengan Aisyah r.a. Begitu juga dari segi status, nabi menyarankan supaya berkahwin dengan perawan sebagaimana yang dinyatakannya kepada Jabir bin Abdullah, akan tetapi tiada halangan untuk berkahwin dengan janda sebagaimana baginda sendiri berkahwin dengan Khadijah dan isteri-isterinya yang lain (kecuali Aisyah).
Firman Allah s.w.t. dalam surah at-Tahrim ayat 5 bermaksud ‘isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu iaitu yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadat, yang berpuasa, yang janda dan yang dara’.
Di samping ciri-ciri di atas, perkara berikut perlu juga diberi perhatian dalam memilih suami atau isteri iaitu:
آ· Rupa
آ· Keturunan
آ· Taraf ekonomi
آ· Kefahaman dalam agama
آ· Taqwa
آ· Ikhlas
آ· Amanah
آ· Tidak sombong
آ· Berjimat cermat tetapi tidak bakhil
آ· Pemurah tetapi tidak boros
آ· Mudah memaafkan orang
آ· Bertimbang rasa
آ· Rajin
آ· Bijaksana
آ· Mampu melahirkan zuriat
آ· Taraf pendidikan
آ· Kufu (kesetaraan)

Kufu (kafa’ah) bermaksud kesetaraan atau persamaan taraf antara suami dan isteri dalam beberapa aspek. Suami isteri itu sebaiknya mempunyai taraf yang sama. Ia adalah hak calon isteri dan walinya untuk menentukannya dan hak tersebut boleh mereka gugurkan. Ia bukan syarat sah nikah. Mazhab Syafie meletakkan kafa’ah dalam:
آ· anggota badan (sempurna atau cacat)
آ· keturunan
آ· kemuliaan
آ· pekerjaan
آ· kebebasan diri (merdeka atau hamba)

Menurut Abu Hanifah, kafa’ah diambil kira dalam aspek keturunan, agama dan harta. Imam Ahmad mengambil kira agama, keturunan, kebebasan diri (merdeka atau hamba), pekerjaan dan kekayaan. Menurut Ibnu Rushd, perkahwinan boleh dibatalkan jika seseorang gadis dikahwinkan dengan lelaki yang fasik, berpendapatan haram, suka melafazkan talak dan tidak setara dari segi keturunan. Nabi s.a.w. pernah bersabda maksudnya bahawa ‘Perempuan itu dikahwini kerana empat perkara, kerana kecantikannya, keturunannya, hartanya dan agamanya. Pilihlah yang beragama agar kamu selamat’. (H.R. Bukhari dan Muslim). Sabdanya lagi maksudnya ‘Sebaik-baik isteri ialah yang apabila diberi, ia bersyukur dan apabila tidak diberi, ia bersabar, menggembirakan apabila dipandang dan taat apabila disuruh’.
Rumah tangga yang patut dicontohi adalah rumah tangga Rasulullah s.a.w. di mana suaminya Muhammad bin Abdullah s.a.w. dan isterinya Khadijah binti Khuwailid r.a. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Tabrani dan Ibnu Hajar Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya ‘Demi Allah, tidaklah Allah memberi aku isteri yang lebih baik daripada Khadijah. Ia beriman kepadaku pada saat orang menentangku. Dia mempercayai aku pada saat orang mendustakan aku. Dia menolong aku dengan harta bendanya pada saat orang memboikotku, dan Allah beri aku anak daripadanya sedangkan dari isteri yang lain tidak aku perolehi’.
6.3. Yang Patut Dielak
Di samping ciri yang berlawanan dengan ciri positif di atas, calon yang patut dielakkan adalah yang mempunyai ciri negatif seperti tidak beragama, tidak jujur, penipu, pencuri, penagih dadah, penyeludup serta yang berpenyakit bahaya seperti HIV, gila dan sebagainya. Mungkin lelaki atau perempuan yang terlibat tidak dapat mengetahui perkara-perkara ini kerana itu ia perlu melantik orang lain yang mahir untuk merisik. Perisik perlulah jujur, amanah dan berkhidmat untuk orang yang diwakilinya dan dia tidak menghadapi ‘conflict of interest’.
Di sinilah letaknya kepentingan merisik. Perisik perlu mendapatkan maklumat adakah calon itu mengidap sawan dan sentiasa bergantung kepada ubat, atau penagih dadah, pernah mencuri, pemalas dan sebagainya. Sengaja menyembunyikan maklumat ini merupakan satu pengkhianatan atau penipuan. Pemilihan bakal isteri atau suami ini sangat penting sehingga nabi s.a.w. menyarankan supaya mereka yang hendak berkahwin pergi melihat calon mereka. Ia bertujuan bagi mempastikan seseorang itu benar-benar berpuas hati dengan calonnya.
Bapa atau wali calon hendaklah menerangkan mengenai ehwal anaknya terutama dari segi kesihatan. Umpamanya anaknya pernah menjalani rawatan sakit jiwa atau mental atau sakit-sakit lain. Perkara ini amat penting diketahui oleh bakal suami atau isteri. Ada kes terjadi di mana pihak perempuan menyembunyikan aibnya daripada pengetahuan pihak lelaki. Ini sangat bertentangan dengan syariat dan hukum Islam.
Lagi ciri yang patut dielakkan sepertimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah an-Nur ayat 3 yang bermaksud ‘Lelaki yang berzina tidak boleh berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau dengan perempuan musyrik. Perempuan yang berzina tidak boleh berkahwin melainkan dengan lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. Yang demikian itu haram kepada orang yang beriman’. Dalam ayat 26 pula Allah berfirman maksudnya ‘Perempuan-perempuan yang jahat untuk lelaki yang jahat dan lelaki yang jahat untuk perempuan yang jahat dan perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Mereka itu bersih daripada kata-kata orang, mereka mendapat pengampunan dan rezki yang mulia’.‌
6.4. Tanggung-jawab Suami
Antara tanggung-jawab suami adalah seperti berikut:
آ· Memimpin rumah tangga iaitu menjadi ketua dan menentukan hala tuju keluarga.
آ· Menyara keluarga (tidak menjadi kesalahan jika isteri rela harta atau
pendapatannya turut digunakan).
آ· Menyediakan keperluan asasi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal,
perlindungan, kasih sayang dan sebagainya.
آ· Mendidik ahli keluarga fardhu ain dan kifayah, jika tidak mampu ia boleh
mengupah pihak lain.
آ· Mewujudkan sistem kawalan dan disiplin supaya kehidupan rumah tangga
berperaturan. Anak-anak yang bersalah dihukum sama ada dengan denda, nasihat
dan sebagainya. Menyuruh anak-anak menunaikan solat mulai umur tujuh tahun,
memisahkan tempat tidur antara anak lelaki dan anak perempuan, mempastikan
anak dan isteri menutup aurat serta menjaga pergaulan.
آ· Memenuhi keperluan rohani dan psikologi seperti kemesraan, kasih sayang, rasa
dipunyai, dihargai dan sebagainya.
آ· Mengurus komunikasi.
آ· Menyelesaikan masalah, jika tidak mampu, menghubungi pihak yang berkenaan
untuk turut membantu.
آ· Membuat keputusan.
آ· Mengurus kewangan supaya tidak berlaku pembaziran dan penyalahgunaan.
آ· Mengurus hubungan seksual
آ· Mengurus aktiviti keluarga supaya seluruh aktiviti tidak bercanggah dengan syarak
dan kesopanan.
6.5. Tanggung-jawab Bapa Terhadap Anak-Anak.
آ· Mendapatkan ibu yang baik. Maksudnya ialah lelaki perlu memilih isteri yang baik kerana isterinya itu akan menjadi ibu kepada anak-anaknya. Jika ia memilih isteri yang tidak baik perangai dan kelakuannya maka anak-anaknya nanti akan mendapat ibu yang tidak baik.
آ· Mengazan dan mengiqamahkan anak yang baru lahir. Hussain bin Ali r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah saw telah bersabda maksudnya ‘Sesiapa yang melahirkan anak kemudian diazankan pada telinganya yang kanan dan iqamah pada telinga yang kiri, nescaya selamatlah anak itu daripada jin dan penyakit’.
آ· Pada hari ketujuh kelahiran, sunnah dicukur rambut anak itu, bersedekah dan menyembelih kambing sebagai tanda bersyukur dan bergembira dengan kelahiran ahli keluarga yang baru.
آ· Memberi nama yang baik. Nama sangat penting kepada seseorang. Oleh itu nama perlulah baik dan betul dari segi bahasa dan maknanya. Sabda Rasulullah s.a.w. maksudnya ‘Salah satu hak anak ke atas orang tuanya ialah supaya orang tuanya itu mengelokkan budi pekertinya serta namanya’.
آ· Memberi pendidikan sama ada pendidikan formal di sekolah dan di universiti ataupun pendidikan tidak formal di rumah, surau dan di dalam masyarakat. Sabda Rasulullah s.a.w. ‘Suruhlah anak kamu sembahyang apabila dia berumur tujuh tahun dan rotanlah jika dia meninggalkannya apabila berumur sepuluh tahun’.
آ· Memberi kasih sayang.
آ· Mengahwinkan iaitu mencarikan jodoh untuk anak sama ada anak lelaki mahupun anak perempuan apabila sampai masanya. Dalam Islam tidak timbul istilah telaga mencari timba sebagaimana dalam adat Melayu. Umar al-Khattab mencarikan suami untuk anaknya Hafsah, manakala Khadijah pula membuka laluan kepada Abu Talib untuk mengemukakan lamaran bagi anak saudaranya Muhammad s.a.w.
6.6. Keistimewaan Isteri.
Rasulullah s.a.w. bersabda maksudnya ‘Apabila seorang isteri itu telah melakukan sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga maruah dan mentaati perintah suaminya, maka dia dijemput masuk ke syurga mengikut mana-mana pintu yang ia suka’‌. (H.R.Ahmad)
6.6.1. Tanda perempuan bermaruah:
(a) Berakhlak dengan Allah iaitu tekun beribadat, sabar menempuh kesusahan, bersyukur dengan kurniaan Allah serta banyak berzikir atau mengingati Allah.
(b) Mentaati suami, reda terhadap pemberian suami, melayan suami dengan baik, sopan dalam segala percakapan dan tindakan, menjaga aurat dan kehormatan diri dan memelihara maruah suami.
(c) Berakhlak dengan ibu bapa, memuliakan mereka serta membantu dan menyenangkan mereka. Sentiasa berusaha mengajak keluarga kepada kebaikan dan keredaan Allah.
(d) Baik pergaulan sesama rakan, jiran dan masyarakat sekeliling. Tidak mengganggu dan menyakiti mereka, malah membantu dan menolong mereka dengan apa yang termampu.
(e) Memberi tumpuan kepada usaha memperbaiki akhlak, mengurus rumah tangga dengan baik, memelihara ibadah dan menjaga hubungan dengan orang lain.
6.6.2. Antara Kesopanan Isteri.
· Menyediakan makanan yang disukai oleh suami tanpa disuruh atau diminta,
· Menjahit pakaian untuk suami dan anak-anak,
· Mencuci pakaian suami dan anak-anak serta membersihkan rumah,
· Menjaga harta suami dan mendidik anak-anak supaya menjadi manusia beriman agar tidak membebankan ibu bapa di akhirat kelak,
· Menghibur suami dengan layanan yang baik,
· Berhias diri untuk suami, berwangi-wangian dan ceria,
· Memuliakan ibu bapa dan keluarga suami,
· Menjaga ketenteraman hati suami serta membantu menyelesaikan masalahnya,
· Menyediakan keperluan suami,
· Empati terhadap perasaan suami,
· Memahami suami, jika dia pemimpin, bantu dia dengan mengambil tahu kebajikan anak buahnya. Jika dia guru, lengkapkan diri dengan ilmu,
· Sentiasa mendoakan suami. Tidak menyusahkan suami dengan kehendak peribadi. Membela suami dan keluarganya jika difitnah,
· Bersikap malu kepada suami, memelihara kehormatan diri dan suami serta merasa cukup dan berpuas hati dengan pemberian suami,
· Belas kasihan kepada suami dan tidak bermasam muka terhadapnya,
· Merendahkan pandangan di hadapan suami, menunaikan hajat suami apabila diajak dan tidak khianat,
· Meminta izin suami untuk keluar rumah dan segala tingkah laku menyenangkan hati suami,
· Menjadi pendorong dan memberi motivasi kepada suami terutama dalam hal-hal kebajikan dan agama,
· Memberikan khidmat bakti kepada suami daripada sebesar-besar perkara hinggalah kepada perkara-perkara kecil seperti mengerat kuku, mencukur misai, menggunting rambut dan sebagainya,
· Sentiasa menambah ilmu agama serta amalan dengan membaca, mengikuti kelas dan majlis agama,
· Senyum kepada suami serta menyediakan makan minum mengikut kegemarannya,
· Menyiapkan barang-barang peribadi suami seperti sikat, celak, berus gigi (miswak), cermin dan minyak wangi dalam satu bekas,
· Lebih suka berada di rumah, selalu berpuasa, tidak gemar bercakap sia-sia, tidak keluh kesah dan tidak suka bertengkar. Sopan dan beradab ketika bercakap dengan suami, ibu bapa dan anak-anak.
6.7. Masalah rumah tangga dan cara penyelesaiannya.
6.7.1. Kewangan.

Wang dan harta bukanlah menjadi kayu pengukur untuk memilih jodoh. Walau bagaimanapun harta dan wang diperlukan bagi menyara dan memenuhi keperluan keluarga. Untuk mengatasi masalah kewangan, uruslah perbelanjaan dan kewangan berpandu kepada teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. Dialah contoh terbaik. Sesiapa yang dapat mengikut sunnahnya dialah orang yang berjaya.
Wang dan harta berkait rapat dengan pekerjaan dan mata pencarian. Dalam Islam tidak ada istilah menganggur. Pihak lelaki, mestilah mempunyai mata pencarian yang halal walaupun kerja itu rendah atau hina pada pandangan masyarakat. Rasulullah s.a.w. pernah menyuruh seorang lelaki pergi ke hutan mencari kayu api sebagai mata pencariannya. Dalam tempoh yang singkat sahaja masalah kewangan lelaki itu telah dapat diatasi. Nabi s.a.w. sendiri pernah mengambil upah mengembala kambing penduduk Makkah pada zaman remajanya. Setelah itu beliau menguruskan perniagaan Khadijah binti Khuwailid. Ali bin Abi Talib k.w. pernah mengambil upah mengangkat air kepada seorang Yahudi dengan bayaran buah tamar. Abu Bakar as-Sidik, Umar Ibnu Khattab, Uthman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf merupakan peniaga di Kota Madinah sementara Saad bin Muaz pula seorang petani.
Dari segi perbelanjaan, Islam menganjurkan sifat qanaah iaitu hidup secara sederhana. Rasulullah s.a.w. sendiri akan berpuasa jika pada hari itu tidak terdapat makanan untuk dimakan. Beliau pernah makan roti berkuahkan cuka, berkongsi semangkuk susu dengan para tetamunya dan mengikat perutnya dengan batu bagi menahan lapar. Baginda bersabda, "Kami kaum yang tidak makan kecuali apabila lapar dan apabila kami makan tidak sampai kenyang" (Tabaqat al-Kubra Ibnu Saad dlm Shawqi Abu Khalil).
Umar al-Khattab pernah membuat kajian keperluan manusia kepada makanan dan mendapati bahawa manusia hanya perlu makan dua kali sahaja dalam sehari akan tetapi zaman kini manusia makan lima atau enam kali sehari sehingga kegemukan menjadi masalah masyarakat. Perniagaan alat-alat senaman dan pil-pil menguruskan badan tumbuh bagaikan cendawan. Satu perkara lagi yang jarang disebutkan orang ialah bahawa Rasulullah s.a.w. tidak menghisap rokok dan rokok tidak ada kena mengena dengan Islam dan umatnya. Dari segi tempat tinggal dan keperluan harian, Rasulullah s.a.w. lebih suka kepada yang sederhana dan bersahaja. Beliau tinggal di sebuah bilik yang sempit dengan peralatan yang sangat minima.
6.7.2. Cemburu
Cemburu yang menjadi masalah dalam rumah tangga adalah cemburu yang melampau-lampau dan tidak berasas. Sifat cemburu yang melampau adalah penyakit yang perlu kepada rawatan. Walau bagaimanapun, cemburu yang biasa adalah perlu untuk keharmonian rumah tangga. Kehilangan sifat cemburu akan membawa kepada dayus dan Allah s.w.t. tidak memberi syurga kepada sesiapa yang dayus. Suami isteri perlulah berterus terang dengan pasangan masing-masing dengan menyatakan secara jujur perasaan cemburu masing-masing dengan menggunakan bahasa yang jelas dan berterus terang, bukan dengan kata-kata kesat yang menyakitkan apatah lagi tingkah laku negatif yang akhirnya membawa kepada pergaduhan dan bermasam muka.
Nyatakan secara jelas tindakan-tindakan yang menimbulkan perasaan cemburu seperti keluar minum berdua dengan lelaki atau perempuan lain dan sebagainya. Pihak yang satu lagi hendaklah memberikan penjelasan yang jujur dan jelas supaya tidak menimbulkan syak wasangka dan perasaan curiga. Dengan saling mengetahui perasaan pasangan masing-masing, suami isteri bolehlah berjaga-jaga supaya tidak melakukan perkara-perkara yang menimbulkan perasaan cemburu pasangannya. Dengan itu konflik rumah tangga dapat dielakkan.
6.7.3. Fitnah
Fitnah diselesaikan melalui siasatan. Rumah tangga Rasulullah juga mengalami fitnah dan sebagai penyelesaiannya Allah s.w.t. menurunkan ayat yang menerangkan tatacara bagaimana seseorang itu boleh mengemukakan tuduhan. Dengan berpandu kepada tatacara ini fitnah dapat diatasi. Siasatan dibuat terhadap pihak yang terlibat secara langsung, bukan kepada pihak ketiga atau pihak-pihak yang tidak berkaitan. Siasatan hendaklah dibuat dengan niat yang baik iaitu untuk mencari penyelesaian dan perdamaian, bukan untuk memburukkan lagi suasana atau sengaja mencari-cari kesalahan orang.
6.7.4. Anak
Anak merupakan ujian dari Allah. Jika anak dididik dengan baik dan diasuh dengan ajaran agama ia akan menjadi rahmat. Sebaliknya jika anak tidak dididik dengan baik ia akan menjadi fitnah yang menyusahkan. Firman Allah dalam surah asy-Syura ayat 49-50 maksudnya "Ia mengurniakan anak-anak perempuan kepada sesiapa yang dikehendakinya dan mengurniakan anak-anak lelaki kepada sesiapa yang dikehendakinya. Atau Ia kurniakan mereka kedua-duanya lelaki dan perempuan dan dia jadikan sesiapa yang dikehendakinya mandul, sesungguhnya Ia maha mengetahui dan maha berkuasa." Anak juga menjadi pengikat dan penghubung antara suami dengan isteri. Hubungan dan ikatan suami isteri menjadi lebih kukuh dengan kehadiran anak dalam rumah tangga.
Anak yang menjadi fitnah kepada ibu bapa adalah anak yang tidak dididik dengan didikan yang sempurna terutamanya didikan agama. Mereka dibiarkan tidak diajar sembahyang dan tidak dititikberatkan untuk menunaikannya. Disiplin mereka tidak dikawal sehingga mereka membesar menjadi remaja liar yang hanya tahu berfoya-foya tanpa akhlak dan ibadat. Lebih malang lagi apabila mereka terlibat dalam kancah maksiat, dadah dan jenayah. Ia bukan hanya buruk untuk dirinya sendiri tetapi akan mengheret sama ibu bapa dan keluarga. Apabila generasi ini berumah tangga dan membentuk keluarga, maka akan terbentuklah keluarga yang rosak dan pincang seterusnya melahirkan pula generasi yang rosak dan pincang dari segi agama dan integriti.
6.7.5. Seks
Menurut Dr Muhammad Hatta Shaharum (1989) perhubungan seks merupakan satu cara kepada penyempurnaan tuntutan biologi kedua-dua suami isteri sebagai manusia yang sempurna. Ia juga merupakan sebagai ‘perasa’ dalam luahan rasa cinta kedua-duanya. Seks dan cinta adalah dua unsur yang tidak terpisah dalam pertalian yang indah ketika perhubungan dua tubuh dalam suasana persejiwaan suami isteri.
Menurutnya lagi adalah satu perkara yang tabi`e bahawa dorongan seks kebanyakan kaum lelaki agak berkurangan (walaupun potensi sperma tidak berkurang) apabila menjangkau umur lanjut. Selepas putus haid, kaum wanita pula kehilangan kemampuan untuk hamil sementara dorongan seks terus menurun di samping perubahan-perubahan besar yang berlaku pada tubuh dan jiwanya. Di peringkat ini kedua-dua suami isteri perlu menyesuaikan diri kepada suasana hidup dan perhubungan yang agak berbeza daripada pengalaman yang lepas.
Sepuluh tahun pertama perkahwinan dianggap sebagai tempoh berkenalan. Dalam tempoh ini banyak pancaroba dan dugaan akan dihadapi. Dalam tahap inilah juga pergaduhan dan selisih faham banyak terjadi. Perkenalan antara satu sama lain masih di tahap luaran di mana topeng-topeng masih belum tersingkap. Perkenalan bukan hanya berkaitan dengan peribadi dan fizikal pasangan tetapi merangkumi jiwa, perasaan, latar belakang, kehendak, kegemaran dan sebagainya. Ia juga melibatkan saudara mara terutama ibu dan bapa mertua. Dalam peringkat ini kedua-dua belah pihak perlulah banyak bersabar dan cuba memahami antara satu sama lain. Sikap sabar, berterus terang, jujur dan saling mempercayai amatlah penting dalam tahap ini.
Kedua-dua pihak hendaklah memahami bahawa lelaki dan perempuan mempunyai keinginan seks masing-masing. Atas rasa persefahaman dan kasih sayang pihak suami dan isteri hendaklah memenuhi kehendak pasangannya. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 222 bermaksud ‘Dan mereka bertanya kepadamu mengenai haid, katakanlah ia memudaratkan dan jauhilah wanita (dari bersetubuh) pada masa haid. Jangan dekati mereka (untuk bersetubuh) sehinggalah mereka suci. Setelah mereka suci datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan Allah kepada kamu, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang suci. Isteri kamu adalah ladang bagi kamu. Datangilah ladang kamu sebagaimana yang kamu suka dan sediakanlah (amal baik) untuk diri kamu dan betakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuiNya kelak dan gembirakanlah orang-orang yang beriman’‌.
6.7.6. Poligami
Syariat Islam membenarkan poligami atau beristeri lebih dari satu. Hal ini berdasar kepada amalan nabi s.a.w. serta ayat Al-Quran surah an-Nisa’ ayat 3. Walau bagaimanapun, Allah s.w.t. memberi syarat adil. Jika tidak dapat berlaku adil antara isteri-isteri, adalah dikehendaki berkahwin seorang sahaja. Firman Allah "Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kahwinlah seorang sahaja.(An-Nisa’ 3). Jika seseorang suami itu mempunyai sebab yang munasabah untuk berpoligami, pihak isteri sepatutnya memberikan kerelaannya demi kebahagiaan bersama. Adalah amat malang jika sesebuah rumah tangga itu runtuh disebabkan semata-mata kerana suami ingin berpoligami. Suami pula janganlah ingin berpoligami semata-mata atas dorongan nafsu tanpa berpandu kepada akal dan pertimbangan yang sihat. Apa yang penting adalah asas perkahwinan itu hendaklah dibina atas rasa taqwa kepada Allah sebagaimana Allah mulakan surah an-Nisa’ dengan perintah supaya semua manusia bertaqwa. Dengan perkahwinan, sama ada dengan satu isteri, dua, tiga atau empat, sepatutnya seseorang itu menjadi semakin bertaqwa kepada Allah. Ibadatnya semakin banyak, qiamulailnya dilakukan setiap malam, puasa sunatnya setiap hari Isnin dan Khamis, sedekahnya semakin banyak dan anak-anaknya dididik dengan didikan agama dan akhlak. Jika anak-anaknya terbiar, ibadatnya tidak bertambah, maka sudah jelas bahawa perkahwinan itu tidak dibina atas dasar taqwa tetapi atas dasar nafsu dan keinginan semata-mata.
6.7.7. Kesihatan
Suami atau isteri yang tidak sihat tidak dapat memenuhi fungsinya sebagai seorang suami atau isteri. Masalah kesihatan termasuklah kesihatan fizikal dan mental seperti sopak, kusta, HIV, gila, sawan, lemah tenaga batin dan sebagainya. Dalam keadaan ini Islam memberikan hak untuk pasangannya membuat pilihan sama ada untuk meneruskan perkahwinan itu atau mahu memutuskannya. Imam Malik dan Syafie berpendapat bahawa pembatalan perkahwinan dapat terjadi kerana empat macam cacat iaitu gila, sopak, kusta dan penyakit yang menghalang persetubuhan.(Ibn Rusyd 1991)
Pada peringkat awal, permasalahan rumah tangga patutlah diselesaikan oleh suami dan isteri itu sendiri dengan berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika mereka berdua gagal mendapatkan penyelesaian, mereka bolehlah melantik orang tengah untuk menolong menyelesaikannya sebelum mereka merujuk kepada kadi atau mahkamah. Langkah terakhir apabila tiada persefahaman lagi ialah talaq.
6.8. Penutup
Al-Quran merakamkan beberapa pasangan suami isteri yang tidak bersefahaman sebagai contoh untuk direnung dan diambil pengajaran oleh umat Islam. Pasangan itu adalah keluarga Nabi Nuh a.s. dan Nabi Lut a.s. di mana kedua-dua isteri nabi itu kufur kepada Allah dan tidak patuh kepada suami mereka. Asiah pula mendapat suami yang kejam dan zalim iaitu Firaun.
Bagi menjamin rumah tangga utuh dan bahagia, ahlinya mestilah memahami dan menghayati syahadah bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah, sentiasa menjaga solat lima waktu, sentiasa menambah ilmu, menghormati orang lain, ikhlas dan tidak mempunyai tanggapan yang salah. Mereka mestilah meluangkan masa untuk agama. Dengan menghayati prinsip-prinsip ini insyaAllah rumah tangga akan terjamin utuh dan bahagia.

Monday, December 11, 2006

1. Tajuk: Integriti Sebagai Satu Tanggung-jawab
2. Objektif: Memahami maksud integriti:

-Memahami integriti dari sudut agama
-Memahami peringatan dan balasan agama berkaitan integriti.
3. Masa : 1 ½ jam
4. Sasaran Pegawai, guru dan kakitangan JPN, PPD & sekolah.
5. Alatan: Komputer, LCD & layar, papan putih, pen marker dan kertas edaran.
6. Strategi Penyampaian : Syarahan, perbincangan & sumbangsaran

Langkah 1 Memahami konsep integriti
Slaid 2 - 3.
Langkah 2 Berbincang tentang keperluan integriti
Slaid 4 - 12
Langkah 3 Berbincang mengenai akibat mengabaikan integriti
Slaid 13 - 15
Langkah 4 Membincangkan balasan mengamalkan integriti
(Brain storming) Slaid 16 - 19
Langkah 5 Untuk mencapai integriti, slaid 20 -21
memahami dan menghayati konsep syahadah, mendirikan solat,
menambah ilmu, menghormati sesama manusia, ikhlas dan membetulkan
salah faham.
Langkah 6 Perbincangan & penutup. Berazam mengamalkan enam perkara di
atas bagi mencapai integriti.


2. 1. Integriti dan Tingkah laku
Integriti yang difahami sebagai kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi sangat berkait rapat dengan etika, malah ia sebenarnya mencerminkan etika dalam tindakan sehari-hari. Dalam ertikata yang lain, seluruh tindak-tanduk individu atau organisasi adalah menggambarkan integritinya. Jika baik tingkah lakunya maka tinggilah integritinya. Jika buruk tingkah lakunya maka rendahlah integritinya.
Kejujuran dan ketulusan tidak dapat dibuat-buat. Kepura-puraan hanyalah sementara, lambat laun akan terbongkar juga rahsianya. Contoh klasik dalam kes ini direkodkan dalam satu hadis yang popular oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Matan Arbain bahawa seorang Quraisy Mekah telah berhijrah ke Madinah pada zaman Nabi dahulu dengan tujuan untuk berkahwin dengan seorang perempuan. Berkaitan dengan peristiwa ini Nabi s.a.w. bersabda yang maksudnya `sesungguhnya amalan-amalan itu disertai dengan niat. Setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Jika ia berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya adalah kerana Allah dan Rasul, dan sesiapa berhijrah kerana dunia atau kerana perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya dikira berdasarkan kepada apa ia berhijrah.’ Oleh sebab itu hijrah lelaki tadi dipanggil `Hijrah Ummul Qais’ kerana perempuan itu bernama Ummul Qais.

2.2. Kenapa Perlu Integriti?
Kita perlu mengamalkan integriti kerana perkara ini adalah perintah daripada Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat 27 Allah berfirman maksudnya ...'janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah (yang diserahkan kepada) kamu, sedangkan kamu mengetahui (dosanya)’. Setiap amanah, tanggung-jawab atau tugas yang diserahkan kepada kita merupakan kewajipan yang mesti ditunaikan. Jika tidak ditunaikan ertinya kita telah khianat dan melanggar peraturan. Pelanggar peraturan adalah zalim dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim.
Integriti diperlukan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Manusia mempunyai kehendak yang tidak terbatas. Walau bagaimanapun, perlulah difahami bahawa segala anugerah Allah yang diterima oleh manusia merupakan ujian untuk mereka. Ini dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 28; `dan ketahuilah bahawa harta-benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah ujian (fitnah) dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar’.
Manusia yang gagal dalam ujian ini akan terjerumus ke lembah penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, rasuah, pecah amanah, penipuan, perlakuan tidak jujur dan sebagainya semata-mata untuk mendapatkan harta atau kesenangan untuk anak-anak dan keluarga. Mereka tidak sedar bahawa ada banyak cara lain yang halal boleh digunakan bagi tujuan itu. Allah menyediakan jalan untuk mencapai setiap keperluan kita dengan cara dan jalan yang halal lagi diredai.
Manusia yang berintegriti akan mendapat furqan. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 29 bermaksud `wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah nescaya Dia akan mengadakan bagi kamu pembeza (al-furqan) dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampuni kamu dan Allah mempunyai limpah kurnia yang besar’. Furqan bermaksud petunjuk dan cahaya yang boleh membezakan antara yang hak dengan yang batil.
Dengan memiliki iman yang kukuh serta menjaga taqwa, Allah akan memberi kita furqan. Dengan ketiga-tiga ini menjadikan tingkahlaku seseorang itu terkawal. Ia sedar segala perlakuannya diperhati dan direkod malah ia sedar bahawa "Allah lebih mengetahui mengenai apa-apa yang tersirat di dalam hatinya. Kalaulah kamu orang yang bertujuan baik mematuhi perintah-Nya, maka sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat". (Al-Isra’25)
Orang yang berintegriti akan melaksanakan tanggungjawabnya dan menunaikan hak orang lain tanpa menunggu orang itu membuat tuntutan di mahkamah atau mengambil tindakan undang-undang. Ia patuh kepada firman Allah dalam surah Al-Isra’ ayat 26 yang bermaksud ‘dan berikanlah kepada kaum kerabatmu, orang miskin dan orang musafir akan hak masing-masing. Janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros dan melampau-lampau’.‌
Secara tersirat hendaklah difahami bahawa dalam harta atau wang ringgit yang kita miliki ada hak-hak orang lain yang patut disempurnakan seperti hak kaum kerabat, musafir, orang yang meminta-minta, fakir miskin dan sebagainya. Jika hak mereka ini tidak diberikan maka harta dan wang ringgit yang kita miliki itu tidak bersih kerana bercampur dengan hak orang lain. Untuk membersihkannya hendaklah dikeluarkan zakat dan sedekah. (‘Di dalam harta mereka ada hak bagi orang yang meminta-minta dan orang miskin’ : Az-Zariat 19)
Mereka yang berniaga dan terlibat dengan timbangan dan sukatan akan menjaga integritinya dengan menyempurnakan timbangan dan sukatan dengan betul dan tepat (Al-Isra’ 35). Mereka melaksanakan tanggungjawab ini bukan disebabkan oleh pegawai penguat kuasa tetapi oleh iman dan kepercayaan bahawa ‘kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan dan sukatan) iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain mereka mengambilnya dengan cukup dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi’.(Al-Mutaffifin 1-3)
Dari segi agama, apabila kita menunaikan hak orang lain, adalah digalakkan supaya kita memberi lebih daripada yang diwajibkan. Ini berdasar kepada satu hadis daripada Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Sahihnya bahawa Nabi s.a.w. membayar hutangnya kepada Jabir dengan memberi tambahan sebagai hadiah. Daripada peristiwa ini dapat difahami bahawa adalah sunnah untuk membayar hutang lebih daripada jumlah yang sepatutnya. Inilah contoh manusia yang berintegriti manakala orang yang tidak berintegriti akan mengelak daripada membayar hutang, malah menjadi musuh pula.

2.3. Integriti Hati
Integriti bukan hanya melibatkan tingkahlaku zahir sahaja malah ia lebih berfokus kepada perkara-perkara batin seperti hati, perasaan serta perkara-perkara rohani yang lain. Pergerakan anggota zahir adalah hasil daripada niat serta dorongan dari dalam. Selain daripada tindakan pantulan serta pergerakan automatik tubuh, tingkahlaku dan tindakan anggota badan adalah berdasar kepada niat dan kehendak yang telah diputuskan oleh seseorang berdasar kepada akal fikiran atau nafsu dan keinginannya. Tentang perkara-perkara batin ini Allah berfirman maksudnya ‘sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semuanya itu akan ditanya’. (Al-Isra’ : 36). Nabi s.a.w. bersabda maksudnya bahawa ‘tidak akan berzina seorang penzina jika ketika itu ia beriman dan tidak akan mencuri seorang pencuri jika ketika itu ia beriman’.‌
Dalam keadaan waras dan sedar, manusia bertanggungjawab terhadap tingkah- laku serta tutur katanya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286 bermaksud, ‘mereka (manusia) dibalas bagi setiap kebaikan yang mereka usahakan dan begitu juga mereka dibalas bagi setiap kejahatan yang mereka usahakan’. Dalam surah Al-Fussilat ayat 46 Allah berfirman, maksudnya ‘dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh, faedahnya akan kembali kepada dirinya sendiri dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada hamba-hamba-Nya’.

2.4. Akibat Tidak Berintegriti
Tanpa integriti manusia akan menerima musibah sama ada di dunia ini dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Firman Allah dalam surah As-Syuara ayat 30 bermaksud, ‘apa jua musibah yang menimpa kamu maka ia adalah disebabkan oleh apa yang diusahakan oleh tangan kamu. (Dalam pada itupun) Allah mengampunkan banyak dosa kamu’. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman maksudnya, ‘telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. (Timbulnya yang demikian itu) kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)’.
Di dunia ini baik secara langsung atau tidak langsung manusia telah menerima akibat daripada tindak-tanduk mereka yang tidak berintegriti. Mereka yang tidak berintegriti dari segi makanan mendapat penyakit yang berpunca dari makanan seperti darah tinggi, lemah jantung, kencing manis, berlebihan berat badan dan sebagainya. Manakala bagi mereka yang tidak berintegriti dari segi moral dan perkahwinan pula, bakal menerima penyakit HIV, Aids, keruntuhan moral, penagihan dadah dan sebagainya.
Kesan daripada gejala ini bukan sahaja ditanggung oleh mereka yang terlibat sahaja tetapi ia turut dideritai oleh seluruh anggota masyarakat. Contohnya, penagihan dadah berkait rapat dengan kes curi, rompak, peras ugut, copet, cabul, rogol, malah sampai ke peringkat membunuh yang melibatkan anggota masyarakat yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Oleh itu integriti amat perlu dijaga dan disuburkan.

2.5. Balasan Di Akhirat.
Firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 6-8 bermaksud ‘pada hari itu manusia akan keluar (dari kuburnya) dalam keadaan yang bermacam-macam untuk melihat (balasan) amal mereka. Maka sesiapa membuat kebaikan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya dan sesiapa membuat kejahatan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya’.‌
Allah menyediakan balasan untuk golongan yang tidak berintegriti berupa ‘rantai dan belenggu serta neraka yang menjulang-julang’ (Al-Insan, 4). Sementara ‘mereka yang baik disediakan syurga yang penuh nikmat. Mereka berehat di atas pelamin-pelamin sambil menonton’ ( Al-Mutaffifin 22-23). Mereka ini dahulunya telah bersusah payah menjaga diri dan tingkah-lakunya supaya sesuai dengan kehendak agama dan akhlak. Maka benarlah firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang bermaksud ‘maka sesungguhnya bersama-sama kesusahan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama-sama kesusahan itu ada kemudahan’.Dalam surah At-Tin ayat 6 Allah berfirman maksudnya ‘kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka balasan yang tidak putus-putus’.

2.6. Bagaimana Mencapai Integriti
Sedar bahawa kita sedang diperhatikan dan setiap tindakan kita direkod oleh para malaikat. Firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18-21 bermaksud ‘ingatlah sesungguhnya buku catatan amal orang yang berbakti di ‘illiyyin. Apa yang kamu tahu tentang ‘illiyyin itu? Buku catatan amal yang jelas yang disaksikan oleh para malaikat yang dekat kepada Allah’.
Sedar bahawa tidak lama lagi kita akan mati. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185 bermaksud ‘tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu’. Dalam surah Al-Anbiya’ ayat 35 disebut sekali lagi bahawa ‘tiap-tiap diri akan merasai mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada Kamilah kamu semua akan dikembalikan’. Lagi sekali diperingatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 57 bahawa ‘tiap-tiap diri akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Kami’. Kerana itu sedarlah bahawa sekejap lagi kita akan mati, bersedialah.
Sedar bahawa semua amalan akan ditimbang. Firman Allah dalam surah Al-Rahman ayat 7 bermaksud "dan langit dijadikan tinggi dan diadakan timbangan". Dalam surah Al-Qari`ah ayat 6-8 dijelaskan bahawa "orang yang berat timbangan amal baiknya maka ia berada dalam kehidupan yang senang lenang, sebaliknya orang yang ringan timbangan amal baiknya maka tempat kembalinya ialah `haawiyah. Apakah yang kamu tahu tentang hawiyah itu? Api yang panas membakar".
Sedar bahawa balasan syurga dan neraka di akhirat kelak adalah benar. Firman Allah dalam surah Al-Insan ayat 12-16 bermaksud "dan balasan kerana kesabaran mereka adalah syurga dan pakaian sutera. Mereka beteleku di atas pelamin, tiada bahang panas matahari dan tidak pula terlalu dingin. Dinaungi pokok-pokok syurga dan buahnya mudah dipetik. Diedarkan kepada mereka bekas air dari perak dan gelas kristal juga dari perak dengan sukatan yang betul."
"Mereka diberi minuman bercampur zanjabil (iaitu) mata air dalam syurga yang bernama salsabil. Dilayani pelayan-pelayan remaja yang jika dilihat disangkakan mutiara yang bertaburan, dan apabila engkau melihat di sana, engkau melihat pelbagai nikmat dan kerajaan yang besar. Pakaian mereka berwarna hijau daripada sutera halus dan tebal, bergelang tangan perak dan diberi minum oleh Tuhan mereka minuman yang suci."
‘Sesungguhnya Neraka Jahannam disediakan sebagai tempat tinggal untuk orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya. Mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya dan tidak pula sebarang minuman. Kecuali air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir. Sebagai balasan yang sesuai kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan terhadap hari hisab. Dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sungguh-sungguh dan setiap sesuatu daripada bawaan hidup mereka telah direkod. Kerana itu rasailah azab dan Kami tidak akan menambah melainkan dengan azab’. (An-Naba’ 21-30 ) .
Sedar akan pengakuan sumpah dan janji dalam syahadah yang diucap bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Pengakuan ini bukan hanya diucapkan di bibir sahaja akan tetapi difaham dan dihayati dengan sebenar-benarnya. Dengan pengakuan ini kita tidak lagi membesarkan yang lain melainkan Allah. Hanya Allah yang berkuasa dan makhluk tidak berkuasa. Bukan pangkat, kuasa, kedudukan, wang ringgit, harta benda dan anak-pinak yang dibesar dan diutamakan tetapi Allah.
Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 14 maksudnya ‘dihiaskan kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu iaitu perempuan-perempuan dan anak-penak, harta benda yang banyak daripada emas dan perak , kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, binatang-binatang ternak serta tanam-tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia dan (ingatlah) pada sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik’.‌
Firman-Nya lagi dalam surah At-Taubah ayat 24 maksudnya ‘katakanlah (wahai Muhammad): jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan pasangan-pasangan kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai menjadi perkara-perkara yang kamu lebih cintai daripada Allah dan rasul-Nya dan daripada berjihad untuk agama-Nya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
Sedar bahawa kejayaan sebenar kita adalah dengan mentaati perintah Allah mengikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Seluruh sunnah nabi adalah agama. Kekurangan dalam mengamalkan sunnah menandakan kekurangan dalam mengamalkan agama. Kekurangan dalam mengamalkan agama menandakan kekurangan iman.
Tunaikan solat dengan khusyuk dan khuduk. Solat adalah tiang agama, sesiapa yang tidak mengerjakan solat ia telah meruntuhkan agamanya. Tunaikan solat lima waktu berjemaah di masjid atau di tempat azan dilaungkan. Kaum wanita menunaikannya di rumah. Anak-anak lelaki dilatih berjemaah di masjid manakala anak-anak perempuan dilatih bersama-sama ibunya.
Sentiasa berusaha menambah ilmu. Di samping menambah ilmu dalam pelbagai bidang, jangan lupa ilmu dalam bidang agama yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sentiasalah menambah ilmu Al-Quran dengan mempelajari tajwid dan tafsir serta ilmu hadis dengan mempelajari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 maksudnya "Allah meninggikan darjat orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa darjat." Dalam surah Al-Isra’ ayat 107 Allah berfirman maksudnya "sesungguhnya mereka yang diberi ilmu sebelumnya, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka segera menumuskan muka melakukan sujud."
Memuliakanlah orang lain. Hadis Nabi s.a.w. bermaksud "sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah ia memuliakan jirannya, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian hendaklah ia memuliakan tetamunya." Tunaikan hak tetangga, tetamu, pelanggan malah semua pihak yang berkepentingan dengan kita sepenuhnya tanpa menunggu mereka menuntutnya.
Bersihkan hati daripada sifat riak dan menunjuk-nunjuk sebaliknya buatlah kerja ikhlas kerana Allah. Sesuatu yang dibuat secara tidak ikhlas tidak ada harga di sisi Allah manakala sesuatu amal yang ikhlas, walau sekecil mana sekalipun, tetapi mempunyai nilai yang tinggi.
Sebagai penutup marilah kita ikuti saranan Prof. Dr. Muhammad al-Mahdi dalam bukunya


Islamic Solution to The World`s Problems (2005):
make yourself good,
help others become good
and make the physical world good.

Sunday, December 10, 2006

ALL HINDU’S WAKE UP…
(13 PROTOKOL KETUA HINDU)..

1. ORG HINDU MESTILAH MEMPERTIMBANGKAN BAHAWA ISRAEL ADALAH SEKUTU YANG TERBAIK.(kerana mereka golongan yg paling kuat memusuhi islam)

2.SEBARKAN PERLAKUAN DOSA @ SIFAT BURUK ORG ISLAM (utk memburukkan Islam di mata masyarakat)

3.TOKONG HINDU MESTILAH DIBINA SETIAP TEMPAT DAN MESTI DIZIARAHI SETIAP HARI, BERHALA RAM MESTILAH DIBINA DI TEMPAT KERJA.

4.MESYUARAT MESTILAH DIMASUKKAN SALAH SATU AGENDANYA MERANGKA PERANCANGAN MENGHANCURKAN ISLAM.

5.EDARKAN DADAH DAN PELACUR DI KALANGAN NEGARA ISLAM DAN KOMINITINYA (MENGHANCURKAN PEMUDA ISLAM).

6.JALINKAN HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN WANITA ISLAM & PASTIKAN ANAK-ANAK HINDU DILAHIRKAN DIKALANGAN MEREKA. (UNTUK MEMASTIKAN MEREKA TUNDUK KEPADA KEHENDAK HINDU)

7.JIKA ANDA SEORANG DOKTOR ATAU AHLI FARMASI CUBA SEBAIKNYA UNTUK MENCACATKAN JANIN ORANG ISLAM.(untuk mengurangkan zuriat orang islam)

8.JIKA ANDA SEORANG BIDAN BISIKKAN PERKATAAN OHM DI TELINGA ANAK ORG ISLAM YG BARU LAHIR. (untuk memasukkan roh hindu pada peringkat awal)

9.CUBA ROSAKKKAN BEKALAN MAKANAN SEKIRANYA ANDA BEKERJA DENGAN ORANG ISLAM. (untuk masukkan unsur-unsur haram dalam makanan org islam)

10.JADILAH SHBT MEREKA, DAPATKAN KEPERCAYAAN KEMUDIAN KHIANATILAH MEREKA.

11.JADIKAN MASYARAKAT LAIN (SEMUA AGAMA SELAIN ISLAM)MEMUSUHI ISLAM.

12.JIKA ANDA BEKERJA DI RUMAH MEREKA CUBA PENGARUHI PEMIKIRAN ISTERI DAN ANAK-ANAK MEREKA IKUT IDEOLOGI HINDU.

13.PAKAILAH TALI HITAM DIPERGELANGAN TANGAN ANDA (untuk tanda anda seorang pengikut hindu yang setia)

DR. R . SINGH
SUMBER DARI PERKIM


Kesimpulan
Di manakah sensitiviti kita sebagai seorang pendokong Islam tentang masalah ini?apakah kita hanya sekadar mendengar dan memerhatinya dari jauh tanpa ada rasa sekelumit kebimbangan atau kerisauan tentang bahaya-bahaya dan pelbagai ancaman yang dihadapi oleh umat muhammad millenium ini?? Di saat kita terleka dan tertewas dengan godaan nafsu jahat serta hiburan yang melampau, adakah kita masih bisa membisu seribu bahasa di saat musuh-musuh Islam bermaharajalela menghina Islam,mencaci umatnya,membogelkan kehormatannya dan keizzahannya?? Seluruh golongan kuffar bersatu dan berpadu duduk semeja, merancang serta merangka tindakan-tindakan bagi memastikan kewujudan dan keberadaan Islam di muka bumi ini dilenyapkan sama sekali!! Tetapi amatlah menyedihkan dan mendukacitakan kita, di mana wujudnya segolongan umat Islam sendiri yang secara langsung turut sama-sama menyumbang ke arah memburukkan dan merendahkan keagungan serta kesyumulan Islam di mata penganut agama lain! Ayuh !Bangkitlah !! Sedarlah dari ulitan mimpi-mimpi indah yang palsu! Buanglah semua episod-episod lara kita yang lalu!marilah kita sama-sama berjuang dan bekerja untuk Islam!korbankan sedikit masa dan tenaga demi Islam dengan mencurahkan idea-idea yang jitu serta perancangan yang bersistematik bagi mengembalikan semula ketinggian dan maruah agama Islam yang telah tercalar dan tempang!

Saturday, November 11, 2006

Kristianisasi
Sejarah telah menunjukkan bahawa Kristianisasi telah begitu lama meresap masuk di Tanah air tanpa kita sedari. Para mubaligh mereka begitu bersungguh dalam merencanakan agenda mereka biarpun rancangan mereka akan memakan masa yang lama untuk membuahkan hasilnya. mereka membuat pelbagai kajian yang terperinci mengenai masyarakat Islam yang kesimpulannya mereka berpendapat orang melayu (pada masa dulu,sebelum merdeka, sekarang tidak lagi) tidak boleh dikristiankan melainkan melalui kaedah-kaedah halus Antara kaedah utama yang mereka gunakan ialah melalui :
-Pendidikan.
Mereka menggalakkan bahkan megasaskan tadika, sekolah, kolej dan universiti yang dikelolai sendiri oleh pihak mereka. Seorang mubaligh kristian yang bernama Henry Gibb berkata : "ia adalah satu jalan untuk mencapai matlamat dan matlamatnya ialah membawa manusia kepada agama kristian. Agama ini diajarkan kepada mereka sehingga mereka menjadi individu dan masyarakat kristian".
Samuel Zweimer berkata : " kami telah merancang kurikulum pendidikan di negara Islam semenjak 50 tahun yang lampau dan kami berjaya menghapuskan pengajian al-Quran dan sejarah Islam daripada kurikulum tersebut".
Institusi pendidikan mereka lebih terkenal dan ternama berbanding institusi yang lain yang bukan ditaja oleh mereka. contohnya di zaman 40an dulu, kebanyakan ibu bapa menghantar anak mereka ke 'sekolah inggeris' yang kata mereka akan menjamin masa depan anak mereka.Kata mereka nanti dapatlah anak itu menjadi Pegawai daerah (DO) dan paling lekeh boleh menjadi kerani di pejabat-pejabat kerajaan. Sekolah-sekolah melayu dan sekolah arab sudah tidak dipandang. Hanya anak-anak yang dianggap 'bengap' sahaja dihantar ke sekolah melayu dan arab. Di sekolah 'inggeris'lah mereka memainkan peranan yang begitu halus dan licik dalam merencanakan perancangan mereka. Seterusnya pelajar-pelajar yang berpotensi (yang telah berjaya didoktrin) dibiayai untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara dan di sana pelajar akan diterapkan dengan fahaman sekular dan kristian. Akhirnya apabila golongan ini balik mereka diberi jawatan dan ketika mana negara mencapai kemerdekaan mereka inilah (baca anak buah mereka) diberi mandat (kerana kristian telah yakin dengan mereka) untuk mentadbir negara. Walaupun negara diperintah oleh orang melayu (lepasan sekolah inggeris) tapi tiada kurangnya dengan pemerintahan golongan penjajah. sama sahaja tiada bezanya baik dari perlembagaan, sistem ekonomi, pendidikan, undang-undang, senang kata serba serbinya sama sahaja. Hal ini berterusan sehinggalah ke saat ini. Kita telah maklum mereka telah berjaya menukarkan mata pelajaran matematik dan sains yang telah diajar dalam bahasa inggeris. Baru-baru ini Menteri mengumumkan akan meneruskan lagi penggunaan bahasa inggeris dalam mata pelajaran matematik dan sains walaupun mendapat tentangan yang hebat dikalangan masyarakat melayu khususnya. Mata Pelajaran Pendidikan Islam sudah tidak dianggap penting. Tarafnya sama sahaja dengan Pendidikan Seni dan Pendidikan jasmani. Akhirnya akan lahirlah masyarakat muda yang jahil agama, rosak moral dan ini memang sudah menjadi kehendak mereka.
-Media Masaa
Hari ini media massa memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan dakyah kristian. Bagi yang ingin mewujudkan Media Massa yang bercorak islamik akan ditekan dan tidak diberi kebenaran tetapi yang sebaliknya diizinkan sehingga menjadi seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. Rancangan-rancangan tv yang islamik diadakan hanya sekadar untuk mengelabui mata masyarakat namun yang sebaliknya diizinkan bahkan diberi galakan hatta nak siar 24 jam pun tidak menjadi masalah.
Kenyataan suatu akhbar: Sebuah majalah di New York (2003) melaporkan bahawa pertubuhan-pertubuhan kristianisasi mempunyai 1900 buah stesen radio dan televisyen, 4 020 000 pendakyah kristian yang terlatih dan 400 jenis majalah bulanan yang membawa mesej Gerakan Kristianisasi.
-Perkhidmatan Perubatan
Apabila berlakunya tragedi-tragedi kecemasan di mana-mana negara di dunia, mereka akan bersegera menghantar pasukan bantuan kecemasan seperti Red Cross, World Vision, dan Christian Aid. Mereka juga menumpukan di negara-negara miskin seperti di benua Afrika. Mereka menubuhkan hospital, pembantu-pembantu perubatan (baca mubaligh kristian) dihantar ke pedalaman di samping aspek perubatan sudah tentu mereka akan menyebarkan dakyah ajaran mereka.

Sunday, November 05, 2006


GERAKAN KRISTIANISASI DI MALAYSIA

Gerakan Kristianisasi bergiat cergas di kawasan yang mereka istilahkan sebagai "10/40 WINDOW" iaitu Negara-negara yang berada di garis peta latitude 10 ke 40 darjah. Negara-negara yang berada di garisan ini termasuklah Asia Tengah, Malaysia, Indonesia, Timur Tengah dan beberapa buah Negara di Afrika.
Sejarah awal kemasukan Kristianisasi di Malaysia bermula berikutan kedatangan pedagang parsi dari puak Nestorian, Turki Timur dan Cyprus yang beragama Kristian ke Melaka beberapa tahun sebelum penaklukan Melaka oleh Portugis pada tahun 1511M. setelah kehadiran Portugis ke Tanah Melayu, Father Francis Xavier telah menjadikan Melaka sebagai pusat pentadbiran gereja Kristian (Diocase) di Tanah Melayu.
Pada tahun 1641M, Belanda pula menguasai Tanah Melayu dan diikuti penjajahan Inggeris ke atas Pulau Pinang (1786M), Melaka (1795M) dan seluruh Tanah Melayu (1824M). kehadiran Inggeris merancakkan lagi penyebaran Kristianisasi di Tanah Melayu.
Seterusnya, tahun 1810M, paderi-paderi bermazhab Katholik dari Thailand telah menubuhkan Majlis Utama Katholik di Pulau Pinang. Kemudian pada tahun 1815M, mazhab LMS telah diasaskan di Melaka dan di Pulau Pinang, seterusnya Mazhab Protestan diasaskan pada tahun 1842M dan diikuti dengan penubuhan mazhab Open Brethen pada tahun 1860M serta mazhab Methodist pada tahun 1885M. Masyarakat Cina di Johor, Pulau Pinang, Ipoh dan Kuala Lumpur telah mengasaskan mazhab Prebyterian tidak berapa lama selepas itu..
Gerakan Kristianisasi semakin hebat apabila mereka mula mendekati masyarakat orang asli dari suku kaum Sengoi pada tahun 1932M. mereka telah menghulurkan bantuan kewangan kepada suku kaum ini.
Pada tahun 1882M, gerakan Kristianisasi telah menumpukan usaha mereka kepada masyarakat Cina Hakka di Sabah. Hasilnya, kebanyakan darinya telah menganut agama Kristian. Selepas itu, mereka mengalih perhatian kepada masyarakat India di Sabah. Pada tahun 1972M, penganut Kristian di Sabah berjumlah 150 ribu orang. Untuk melicinkan kerja mereka lagi, Majlis Gereja Sabah (Sabah Council Of Churches)telah ditubuhkan.
Manakala negeri Sarawak pula, Majlis Gereja Anglicans telah menolong pemerintahan Raja Brooke untuk menyebarkan ajaran Kristian bermula dari tahun 1847M. Dalam masa yang sama, puak Cina Foochow yang bermazhab Methodist telah menggiatkan lagi usaha penyebaran agama Kristian apabila mereka berhijrah ke serata Sarawak terutama di wilayah Sibu, sehinggalah tahun 1828M, Majlis Evangelical Australia di Borneo telah memperhebatkan usaha Kristianisasi ke seluruh Tanah Melayu. Tidak lama selepas itu, Missionary di Sarawak telah membentuk Persatuan Gereja Sarawak (Association of Churches of Sarawak) untuk mengambila alih kerja-kerja yang dilakukan oleh majlis Evangelical Australia.
Selepas tamat Perang Dunia Kedua, Majlis Kristian Malaya (Malayan Chirstian Council) telah ditubuhkan pada tahun 1948M. Missionary mula memainkan peranannya seperti menghulurkan bantuan material kepada masyarakat Cina yang dipindahkan ke kampong-kampung baru ketika darurat diwartakan di Malaya.
Apabila Tanah Melayu mendapat kemerdekaan pada tahun 1957M, Missionary dari luar Negara telah mendapat kuasa apabila mereka boleh menetap di Malaysia selama 10 tahun tanpa memperbaharui visa mereka. Bermula 1970an, gereja-gereja di Malaysia telah diuruskan secara langsung oleh Majlis Gereja Singapura, beberapa tahun selepas itu, Majlis Gereja Singapura telah menyerahkan pentadbiran gereja kepada rakyat tempatan. Walaubagaimanapun Majlis ini masih memberikan bantuan kewangan kepada gereja-gereja di Malaysia.
Missionary di Malaysia menumpukan perhatian mereka melalui aspek pendidikan. Mereka banyak membina sekolah-sekolah yang berdaya maju di Malaysia. Sekolah-sekolah Methodist umpamanya, bertebaran di seluruh Malaysia dan mendapat sambutan menggalakkan di kalangan rakyat Malaysia. Mereka juga menumpukan perhatian serius terhadap permasalahan sosialdengan memainkan peranan aktif dalam membantu masyarakat yang kurang berkemampuan. Aktiviti-aktiviti khidmat social seperti menyalurkan bantuan perubatan kepada sesiapa yang memerlukan menjadi agenda penting daripada organisasi Missionary seperti Malaysian CARE, YMCA, Salvation Army dan organisasi lain lagi.
Pada tahun 1983M, Majlis Kristianisasi Kebangsaan (National Evangelical Christian Fellowship / NECF) telah memperkemaskan pentadbiran gereja di seluruh Malaysia. Manakala pada tahun 1986M, mereka telah enubuhkan Persekutuan Kristian dan Gereja Malaysia (Christian Federation of Churches Malaysia) untuk bergabung di bawah Majlis Kristian Malaysia (Christian Council of Malaysia/ MCC) dan NECF.
Sehingga Mei 1999M, Malaysia mempunyai 1.421 juta penganut Kristian., 4553 buah gereja dan 3113 buah darinya merupakan milik mazhab Evangelical.
Taburan pusat Penyebaran Kristian (Dioceses) yang terbesar adalah seperti berikut :
Kuala Lumpur – 74 093 buah.
Melaka & Johor – 31 315 buah
Pulau Pinang – 65 000 buah
Kuching – 109 300 buah
Keningau – 76 827 buah
Kota Kinabalu – 171 426 buah
Miri – 56 774 buah
Sibu – 79 000 buah.

Kajian menunjukkan agama Kristian tetap menjadi agama terpantas berkembang di Malaysia pada hari ini. Maklumat menunjukkan bahawa sekurang-kurangnya dua gereja dibina dalam masa seminggu…..
Motto mereka : kita menyebarkan kristian bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan tingkah laku yang baik. Kita hendaklah bertindak sebagai kaki dan tangan Jesus.

Friday, October 20, 2006


Salam Syawal 1427H
Semoga sahabat sekalian
tidak melupakan tarbiah dalam
madrasah Ramadhan yang lalu.
Selamat Hari Raya Aidil Fitri
Maaf Zahir & Batin

Monday, October 09, 2006

andai kau tahu ini Ramadhan terakhir
tentu siangnya engkau sibuk berzikir
tentu engkau tak akan jemu melagukan syair
rindumendayu..merayu...kepada-NYA Tuhan yang satu
andai kau tahu ini Ramadhan terakhir
tentu solatmu kau kerjakan di awal waktu
solat yang dikerjakan...

sungguh khusyuk lagi tawadhu'tubuh dan qalbu...
bersatu memperhamba diri
menghadap Rabbul Jalil... menangisi kecurangan janji

"innasolati wanusuki wamahyaya
wamamati lillahirabbil 'alamin"[sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku...kuserahkan hanya kepada Allah Tuhan seru sekalian alam]
andai kau tahu ini Ramadhan terakhir
tidak akan kau sia siakan walau sesaat yang berlalu
setiap masa tak akan dibiarkan begitu saja
di setiap kesempatan juga masa yang terluang
alunan Al-Quran bakal kau dendang...bakal kau syairkan
andai kau tahu ini Ramadhan terakhir
tentu malammu engkau sibukkan dengan

bertarawih...berqiamullail...
bertahajjud...mengadu...merintih...meminta belas kasih
"sesungguhnya aku tidak layak untuk ke syurga-MU
tapi...aku juga tidak sanggup untuk ke neraka-MU"
andai kau tahu ini Ramadhan terakhir
tentu dirimu tak akan melupakan mereka yang tersayang
mari kita meriahkan Ramadhan
kita buru...kita cari...suatu malam idaman
yang lebih baik dari seribu bulan
andai kau tahu ini Ramadhan terakhir
tentu engkau bakal menyediakan batin dan zahir
mempersiap diri...rohani dan jasmani
menanti-nanti jemputan Izrail
di kiri dan kanan ...lorong-lorong ridha Ar-RahmanDuhai Ilahi....
andai ini Ramadhan terakhir buat kami>
jadikanlah ia Ramadhan paling berarti...paling berseri...
menerangi kegelapan hati kami
menyeru ke jalan menuju ridho serta kasih sayangMu
Ya Ilahi
semoga bakal mewarnai kehidupan kami di sana nanti
Namun teman...tak akan ada manusia yang bakal mengetahui
apakah Ramadhan ini merupakan yang terakhir kali bagi dirinya
yang mampu bagi seorang hamba itu hanyalah
berusaha...bersedia...meminta belas-NYA
andai benar ini Ramadhan terakhir buat kita
JADIKANLAH RAMADHAN YANG KITA LALUI INI YANG TERBAIK

Monday, October 02, 2006

Sambungan Syiah
Hanya Ali dan Para Imain sahaja yang Menghafal dan Menghimpun AI-Quran Dengan Sempurna.
Golongan Syiah menganggap bahawa tidak ada sahabat yang menghimpun, memahami dan menghafal al-Quran dengan sempurna kecuali Ali sahaja. Perkara ini dinyatakan dalam Kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Khulaini, juzu' 1, hal. 228.
Terjemahannya;
Tidak Menghimpunkan al-Quran Kesemuanya kecuali Imam-imam a.s. dan Sesungguhnya Mereka itu Mengetahui Ilmu al-Quran Kesemuanya."Muhammad bin Yahya daripada Ahmad bin Muhammad daripada Ibnu Mahbub dadpada Amru bin Abu al-Miqdam daripada Jabir berkata; " Aku mendengarabu Ja far a.s. berkata, " Tidak ada sesiapa di kalangan manusia yang mendakwa bahawa ia telah menghimpun al-Quran secara sempurna sebagaimana yang diturunkan, melainkan pendusta dan tidak menghimpun, menghafaz sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kecuali Ali bin Abu Talib dan imam-imam selepasnya a.s."Muhammad bin al-Husain daripada Muhammad bin al-Hasan daripada Muhamad bin Sinan daripada Ammar bin Marwan daripada al-Munakhkhal daripada Jabir daripada Abu Ja far a.s. Bahawasanya ia berkata, "Seseorang tidak boleh mendakwa bahawa di sisinya ada keseluruhan al-Quran zahir dan batinnya selain dadpada para wasi."
Golongan Syiah juga mendakwa mempunyai mashaf Fatimah. Perkara ini dinyatakan dalam kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Kulaini Juzu' 1 hal. 238 - 240.
Terjemahannya:
Abu Abdullah berkata,Kami mempunyai mashaf Fatimah dan mereka tidak mengetahui apa dia mashaf Fatimah itu. Abu Basir bertanya, "Apakah dia mashaf Fatimah itu? Abu Abdullah menjawab, " Mashaf Fatimah sama seperti al-Quran kamu ini. Tiga kali ganda besarnya. Demi Allah tidak ada satu huruf pun seperti al-Quran kamu ini." Abu Basir berkata lagi demi Allah sahaja yang mengetahui mengenai perkara ini. Abu Abdullah berkata; "Sesungguhnya Allah itu mengetahui, tetapi tidaklah yang sedemikian itu. (tidak seperti al-Quran Ahli Sunnah Wal Jamaah)Kemudian Abu Abdullah diam sebentar, kemudian dia berkata, "Sesungguhnya kami mempunyai ilmu yang telah berlaku dan yang akan berlaku sehingga kiamat" Abu Basir bertanya, "Aku jadikan tebusan engkau ini, demi Allah sahaja yang mengetahui. Abu Abdullah menjawab, "Sesungguhnya Allah sahaja mengetahui, tetapi tidaklah seperti yang demikian."Yang dimaksudkan dengan Abu Abdullah ialah Ja'far bin Muhammad al-Sadiq.Abu Basir berkata lagi, Aku jadikan tebusan engkau, maka apakah yang dimaksudkan dengan ilmu itu? Abu Abdullah menjawab, "Apa yang b~ di waktu malam dan siang, terjadi sesuatu perkara selepas sesuatu perkara sehinggalah hari kiamat."Beberapa orang daripada sahabat kami dadpada Ahmad bin Muhammad daripada Umar bin AbdulAziz daiipada Hammad bin Uthman, katanya, "Aku pernah men-dengar Abu Abdullah berkata, "Orang-orang Zindiq akan muncul tahun 128H. Ini berdasarkan bahawa aku pernah melihat dalam mashaf Fatimah a.s. " Hammad bertanya, "Apakah yang dimaksudkan dengan mashaf Fatimah itu?" Abu Abdullah menjawab, "Sesung-guhnya Allah S. W. T apabila ia mengambil nyawa nabi s.a. w, terdengar sesuatu di telinga Fatimah yang ketika itu merasa dukacita di atas kewafatan nabi s.a.w yang tidak diketahui melainkan Allah S.W.T Lalu Allah mengutuskan seorang malaikat kepadanya yang dapat menghiburkan kedukaannya." Lalu Fatimah mengadu perkara yang demikian kepada Amirul Mukminin Ali, Alipun berkata, "Apabila engkau merasai demikian dan engkau mendengar suara demikian, maka beritahulah kata-kata itu kepadaku. Maka akupun diberitahu yang demikian. Lalu Amirul Mukminin a.s. pun menulis setiap apa yang ia dengar, sehinggalah menjadi satu mashaf ." Kemudian Hammad berkata, Abu Abdullah berkata, "sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di dalam mashaf itu perkara yang halal dan haram, tetapi terdapat di dalam mashaf itu ialah mengenai ilmu yang akan berlaku."Beberapa orang daripada sahabat kami, daripada Ahmad bin Muhammad daripada Ali bin al-Hakam daripada al-Husain Ibnu Abu 'Ala' katanya, aku mendengar Abu Abdullah berkata, 'Bersamaku ialah al-jafr al-Abyad ",,Abu 'Ala'bertanya, "Apakah yang ada di dalam al-jafr al-Abyad?". Jawabnya, "di dalamnya ada kitab Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Suhuf Nabi Ibrahim a.s. dan hukum halal haram dan mashaf Fatimah dan tidak terfzkir terdapat di dalamnya al-Quran (tak ada), malah di dalamnya terdapat apa saja yang diperlukan oleh manusia sehingga kami tidak perlu lagi kepada seseorangpun, walaupun satujildah atau setengah atau seperempat atau sekecil-kecil perkara."
Diriwayatkan juga terdapat mashaf Ali (mashaf Fatimah) dimana ayat Al-Quran mengandungi 17,000 ayat, tiga kali ganda daripada mashaf Uthmani. Perkara ini dinyatakan dalam kitab Usul Kafi, Itikadi, Ijtimai, Akhlakhi, Wa - ilmi oleh al-Kulaini hal 443-446Terjemahannya: Muhammad bin Yahya daripada Muhammad bin al-Hussain daripada Abdul Rahman bin Abu Hashim daripada Salim bin Salamah katanya;"Seorang lelaki membaca al-Quran di hadapan Abu Abdullah a.s (Ja'far bin Muhammad al-Sadiq), sedangkan aku (Salim) mendengar huruf-huruf al-Quran (yang dibacanya) itu bukanlah sepertimana yang lazim dibaca oleh orang ramai. Lalu Abu Abdullah a.s. berkata; Berhentilah daripada membaca Al-Quran ini, (sebaliknya) bacalah al-Quran sepertimana orang ramai membacanya. Sehingga munculnya Imam Mahdi al-Muntazar a.s. Apabila telah muncul Imam Mahdi al-Muntazar a.s. ia akan membaca kitab Allah (al-Quran) mengikut yang sebenarnya, Ialu ia (Abu Abdullah) pun mengeluarkan Mashaf yang ditulis oleh Ali a.s. sambil berkata; Ali a.s. telah menunjukkan kepada orang ramai ketika beliau selesai (menulis mashaf tersebut). Sambil berkata kepada mereka. Inilah dia kitab Allah (al-Quran) sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan sesungguhnya aku telah mengumpulkannya daripada dua lauh. Lantaran itu mereka berkata; Inilah dia di sisi kita, mashaf yang mengandungi di dalamnya al-Quran yang kami tidak perlu lagi kepada al-Quran tersebut. (mashaf Uthmani) Lalu Saidina Ali berkata; Demi Allah tidaklah kamu akan melihatnya selepaa hari kamu ini selama-lamanya. Hanya sesungguhnya menjadi tanggungiawabku untuk memberitahu kamu semua ketika aku mengumpulkannya supaya kamu dapat membacanya."Ali bin al-Hakam daripada Hisham bin Salim daripada Abu Abdullah a. s. katanya;"Sesungguhnya al-Quran yang dibawa oleh jibrail kepada Nabi Muhammad s.a.w. mengandungi 17,000 ayat."
ULASAN
Golongan Syiah menganggap hanya Ali dan para Imam sahaj a yang menghafal dan menghimpun al-Quran dengan sempuma. Perkara seumpama ini jelas bertentangan dengan al-Quran, Firman Allah yang bermaksud: "Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu danaku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan Aku telah redhakan Islam itu menjadi agama untuk kamu".(Surah al-Maidah ayat 3) "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran dan Kamilah yang memelihara dan menjaganya"(Surah al-Hijr ayat 9)Mashaf yang ada pada hari ini telah dikumpul di zaman para sahabat dan sampai kepada tabi'in dan atba' tabi'in dengan cara mutawatir. Para sahabat telah ijmak menerimapakainya dengan sebulat suara. Dalam masa pemerintahan Saidina Ali, beliau tidak menolak penyusunan al-Quran atau membuat sebarang tokok tambah dan perubahan yang ada pada zaman sahabat itu. Malah beliau menerima dan memperakuinya, serta beliau menyuruh Abu Aswad Ad-Duali meletakkan baris dan titik pada huruf al-Quran mashaf Uthmani untuk lebih mudah membacanya.
xi. Menghalalkan Nikah Mut'ah.
Golongan Syiah menghalalkan nikah Mut'ah. Perkara ini dinyatakan dalam Kitab Man La Yahduruhu al-Faqih oleh Abu Ja'far Muhammad b. Ali b. al-Husain Babawaih al- , Juzu' 1 hal. 358:
Terjemahannya:
Adapun mut'ah maka sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah menghalalkannya dan tidak mengharamkannya sehinggalah baginda wafat.Abu Ja'far al-Baqir meriwayatkan dalam kitab Man La Yahduruhu al-Faqih Oleh Abu Ja'far Muhamad bin Ali bin al-Husain, hal: 358Terjemahannya: "Bukan dari kami orang yang tidak mempercayai AI-Raj'ah dan tidak menganggap halal mut'ah kita".Mengikut ajaran dan fahaman Syiah, perkahwinan Mut'ah tidak memerlukan saksi, wali dan perisytiharan. Kenyataan ini disebutkan dalam Kitab al-Nihayah Fi Mujarrad al-Fiqh Wa al-Fatawa oleh Abu Ja'far Muhammad b. al-Hasan b. Ali al-Tusi, hal. 489:
Terjemahannya: "Adapun saksi dan pengisytiharan nikah kedua-keduanya bukan dapipada syarat-syarat mut'ah dalam apa keadaan sekalipun. Kecuali jika seseorang itu dituduh berzina, maka disunatkan pada ketika itu ia mengadakan dua orang saksi ketika akad."
ULASAN
Nikah Mut'ah telah diharamkan oleh Nabi Muhammad s.a.w buat selama-lamanya sehingga hari kiamat menerusi hadith-hadith sahih sebelum baginda wafat dan salah seorang perawi hadith tersebut ialah Saidina Ali sendiri. Antara hadith-hadith tersebut ialah: Daripada Ali bin Abu Talib katanya: "Bahawa Rasulullah s.a.w. melarang nikah mut'ah pada hari peperangan Khaibar dan melarang juga memakan daging kaldai jinak".(Riwayat Ibn Majah dan al-Nasai) Daripada al-Rabi' bin Sabrah daripada bapanya katanya, kami keluar bersama-sama Nabi s.a. w. semasa haji Wida' di mana Baginda bersabda: "Wahai manusia sesungguhnya aku telah mengizinkan kamu melakukan mut'ah (tetapi) ketahuilah, sesungguhnya Allah S. W. T telah mengharamkannya sehinggalah hari kiamat, sesiapa yang masih ada perempuan mut'ah di sisinya, maka hendaklah ia melepaskan kehendaknya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang kamu telah memberikannya.(Riwayat Ibnu Majah) Daripada Ibnu Umar katanya, ketika Saidina Umar dilantik sebagai khalifah, beliau telah berkhutbah kepada orang ramai dengan katanya, "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. telah mengizinkan kami bermut'ah sebanyak 3 kali kemudian baginda telah mengharamkannya. Demi Allah, tidak aku mengetahui seseorang yang melakukan nikah mut'ah sedangkan ia muhsan (telah berkahwin) melainkan aku merejamkannya dengan batu, kecuali ia dapat membawa kepadaku empat orang saksi yang menyaksikan bahawa Rasulullah s.a.w. telah menghalalkannya setelah baginda sendiri telah mengharamkannya."(Riwayat Ibnu Majah) "Daripada Rabi' bin Sabran daripada bapanya bahawasanya Nabi s.a.w. telah mengharamkan nikah mut'ah."(Riwayat Abu Daud)xii. Menambah Syahadah.Golongan Syiah menambah nama Saidina Ali dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad s.a.w. Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Kulaini, Juzu' 1, hal. 441:
Terjemahannya:
Sahal bin Ziad daripada Muhammad bin al-Walid katanya aku mendengar Yunus bin Yaacob daripada Sinan bin Tarif daripada Abu Abdullah a.s. katanya Abu Ja'afar berkata, "Sesungguhnya kami ialah Ahli Bait yang pertama yang disebutkan oleh Allah nama-nama kami. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi. Ia menyeru malaikat lalu ia menyeru "Asyhadu alla ilaha illAllah" tiga kali "wa asyhaduanna Muhammadan rasulullah" sebanyak 3 kali.
ULASAN
Golongan Syiah menambah nama Saidina Ali dalam syahadah. Perkara ini jelas bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah yang menyebut bahawa syahadah hanyalah kepada Allah dan Rasul-Nya sahaja, tidak kepada Saidina Ali. Ini berdasarkan firman Allah yang bermaksud: "Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (wahai Muhammad) mereka berkata, "Kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasul Allah". Dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah RasulNya serta sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta."(Surah al-Munaftqun ayat 1) Nabi Muhamad s.a.w. ialah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang (memusuhi Islam dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri (umat Islam).....(Surah al-Fath ayat 29) Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud, Islam itu dibina di atas lima perkara iaitu mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakatt, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan"(Riwayat Ahmad, al-Bukhati, Muslim, Tirmidhi dan al-Nasai) Sabda Nabi lagi bermaksud: "Daripada Umar ra. katanya Rasuluilah s.a. w. ditanya tentang Islam Ialu baginda menjawab,"Islam ialah engkau menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji jika engkau berkemampuan. Ia berkata "Engkau benar... "(Riwayat Muslim) Jelas daripada hadith-hadith di atas bahawa tidak ada langsung penambahan nama SaidinaAli selepas nama nabi Muhammad s.a.w. Oleh yang demikian menambah nama Saidina Ali di dalam syahadah, tidak boleh diterimapakai di dalam ajaran Islam.
xiii. Menolak Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Ahlu Sunnah Wal Jamaah Sekalipun Hadith Mutawatir.
Golongan Syiah juga menolak semua hadith yang diriwayatkan oleh golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah walaupun hadith itu sampai kepada darjat mutawatir. Mereka hanya berpegang kepada Hadith yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait sahaja. Pegangan ini disebut di-dalam buku Aslu al-Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad al-Husain Ali Kasyif al-Ghita' halaman 149:Terjemahannya:Di antaranya bahawa Syiah tidak mengiktiraf sunnah (hadith-hadith nabi) kecuali hadith yang sah disisi mereka ialah hadith yang diriwayatkan daripada Ahli Bait daripada datuk mereka iaitu hadith yang diriwayatkan oleh Abu Jafar al-Sadiq daripada bapanya al-Baqir daripada bapanya Zainal Abidin daripada al-Husain al-Sibti daripada bapanya Ali Amirul Mukminin daripada Rasulullah s.a.w. (Allah meredai mereka semua).Syiah juga tidak menerima hadith-hadith Yang diriwayatkan oleh para sahabat terrnasuklah khalifah al-Rasyidin (kecuali Saidina Ali) dan para sahabat agung yang lain seperti Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, Marwan bin al-Hakam, Imran bin Hathan al-Khariji dan Amru bin al-As. Apa yang mereka terima ialah hadith-hadith yang diriwayatkan oleh Saidina Ali dan Ahli Bait. Perkara ini dinyatakan dalam Kitab Aslu al-Syiah Wa-Usuluha oleh Muhammad Husain Ali Khasif al-Ghita', hal. 149:
Terjemahannya:
Adapun hadith yang diriwayatkan umpamanya oleh Abu Hurairah, Samurah Ibnu Jundub, Marwan bin al-Hakam dan Umran bin Hattan al-Khariji dan Amru bin al-As dan orang-orang yang seperti mereka, mereka ini tidak diktiraf walaupun sekadar seekor nyamuk dan perkara ini sudah diketahui ramai tanpa perlu disebut-sebut. Mejoriti Ulama Sunnah telah mengecam mereka dan menunjukkan kesalahan-kesalahan mereka yang buruk ini.
ULASAN
Syiah meyakini para sahabat telah murtad, dengan demikian kedudukan mereka sebagai perawi hadith adalah tidak adil. Perkara ini bertentangan dengan al-Quran dan Hadith-hadith sohih kerana al-Quran sendiri telah menyebut para sahabat adalah adil dan diberi pujian yang tinggi. Oleh yang demikian segala periwayatan yang dibawa oleh mereka hendaklah diterimapakai dan dihayati oleh seluruh umat Islam sepanjang zaman.

Thursday, September 28, 2006

Sambungan Syiah.

iv. Kemunculan Semula Imam Mahdi Dan Kumpulan Orang Yang Telah Mati Untuk Memberi Keadilan (ar-Raj'ah)Mengikut akidah Syiah bahawa golongan Syiah dikehendaki mempercayai bahawa Allah S.W.T. akan menghidupkan semula orang-orang yang telah mati ke dunia ini bersama-sama Imam Mahdi untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Mereka terinasuk para sahabat Rasulullah seperti Saidina Abu Bakar, Omar, Uthman, Aisyah, Hafsah, Muawiyah dan lain-lain. Fakta ini dijelaskan dalam Kitab Aqaid al-Imamiah oleh al-Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar, hal. 83.
Terjemahannya;Akidah Kami Tentang Raj'ah"Sesungguhnya pendapat Syiah Imamiah tentang Rajlah itu ialah kerana mengambil daripada Ahli Bait a.s., di manaallah S. W. E akan mengembalikan sesuatu kaum yang telah mati ke dunia ini di dalam bentukyang asa4 Ialu sebahagian daripada golongan memuliakan satu puak dan menghina satu puak yang lain dan ia menunjukkan mana golongan yang benar dan mana golongan yang salah dan menunjukkan golongan yang melakukan kezaliman. Peristiwa ini berlaku ketika bangunnya Mahdi keluarga Nabi Muhammad s.aw . dan tidak kembali ke dunia ini kecuali orang yang tinggi darjat imannya ataupun orang yang paling jahat. Kemudian mereka akan mati semula. Begitulah juga dengan orang-orang yang selepasnya sehinggalah dibangkitktin semula dan mereka akan menerima pahala atau siksaan. Sebagaimana Allah S.W.T menceritakan dalam al-Quran al-Karim, di mana orang-orang yang akan dikembalikan di dunia ini bercita-cita untuk kembali ke dunia, sedangkan mereka itu tidak boleh kembali lagi ke dunia ini. Mereka akan mendapat kemurkaan Allah bahawa mereka akan kembali ke dunia ini kali ketiga dengan harapan mereka dapat berbuat kebaikan.
"Firman Allah yang bermaksud.. " Mereka berkata, wahai tuhan kami engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali, lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan keluar (daripada neraka?)"(Surah al-Mukmin ayat 11)
ULASAN
Konsep raj'ah Syiah ialah mereka mempercayai Allah akan menghidupkan semula Ahli Bait dan Imam-imam mereka untuk menghukum para sahabat Rasulullah s.a.w. yang dianggap telah melakukan kezaliman. Kemudian mereka mempercayai orang-orang yang telah dihukum ini akan mati semula dan akan menerima pembalasan daripada Allah S.W.T. Ini berdasarkan firman Allah surah al-Mu'min ayat 11 yang bermaksud: "Mereka menjawab; Wahai Tuhan kami Engkau telah menjadikan kami berkeadaan mati dua kali dan telah menjadikan kami bersifat hidup dua kali, maka kami (sekarang) mengakui akan dosa-dosa kami. Oleh itu adakah sebarang jalan untuk (kami) keluar (dari neraka)?"Sebenarnya ayat ini menjelaskan dialog di antara orang-orang kafir dengan Allah S.W.T. di akhirat di mana mereka ingin mencari jalan keluar daripada seksaan api neraka dengan memohon kepada Allah supaya diberi peluang hidup semula ke dunia, mereka mengaku dan insaf terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan dahulu. Pengertian ini diperkukuhkan melalui firman Allah yang bermaksud: "Bagaimana kamu tergamak kufur (mengingkari) Allah padahal kamu dahulunya mati (belum lahir) kemudian Ia menghidupkan kamu, setelah itu Ia memati;L-an kamu, kemudian Ia menghidupkan kamu pula (pada hari akhirat kelak), akhirnya kamu dikembalikan kepada-Nya (untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan)"(Surah al-Baqarah ayat 28) Kebangkitan dan hukuman di padang Mahsyar adalah hukuman Allah yang akan dikenakan kepada semua orang, bukan hukuman para Imam, ini telah dijelaskan oleh surah-surah berikut: "Dan (ingatlah) hari Kami bongkar dan terbangkan gunung ganang dan engkau akan melihat (seluruh) muka bumi terdedah nyata, dan Kami himpunkan mereka (dipadang Mahsyar) sehingga Kami tidak akan tinggalkan seorangpun dari mereka."(Surah al-Kahfi ayat 47) Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang terkemudian tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan pada hari kiamat yang termaklum ."( Surah al- Waqiah ayat 49)
Di sini dapat dibuat kesimpulan bahawa dalam ayat tersebut tidak ada konsep raj'ah iaitu menuntut bela dan menghukum orang-orang yang melakukan kezaliman ke atas Ahli Bait. Fahaman ini jelas menunjukkan golongan Syiah salah memahami ayat al-Quran tersebut dan salah memahami terhadap ayat-ayat al-Quran boleh membawa kepada penyelewengan akidah.
v. Berpura-pura (al-Taqiyyah)Menurut akidah Syiah, al-Taqiyyah ialah menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan melahirkan yang bukan hakikat sebenar dari kandungan hatinya. Al-Taqiyyah ini diamalkan dalam setiap perkara kecuali di dalam masalah arak dan menyapu dua khuf. Perkara ini dijelaskan dalam buku al-Usul Min al-Kafi, juzu' 2 oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ya'kub bin Ishak al-Kulaini al-Razi, hal. 217:
Terjemahannya: Daripada Ibnu Abu Umair daripada Hisham bin Salim daripada. Abu Umar al-A'jami katanya Abu Abdullah a.s. berkata kepadaku "Wahai Abu Umar, Sesungguhnya sembilan persepuluh daripada agama itu terletak pada Taqiyyah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai Taqiyyah dan Taqiyyah itu ada pada tiap-tiap sesuatu, kecuali dalam masalah arak dan menyapu dua khuf".
ULASAN
Menurut al-Tusi di dalain kitab al-Tibyan, al-Taqiyyah ialah menyatakan dengan lisan yang menyalahi hati kerana takut kemudaratan diri walaupun yang disembunyikan itu, perkara yang benar. Mengikut Ahli Sunnah Wal Jamaah sifat ini perlu dijauhi kerana ia mempunyai ciri-ciri sifat nifaq berdasarkan firrnan Allah yang bermaksud: " Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan (larangan), yang demikian maka tiadalah ia (mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri kepada sesuatu bahaya yang ditakuti datipihak mereka (yang kafir itu).....(Surah A-li Imran ayat 28) Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman (maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah) kecuali orang yang dipaksa (melakukan kufur) sedang hatinya tenang tenteram dengan iman, akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menetima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan dadallah dan merekapula beroleh azab yang besar.(Surah al-Nahl ayat 106) Tidak ada Taqiyyah seperti ini dalam ajaran Islam, yang ada di dalam Islam ialah masalah rukhsah, umpamanya jika seseorang itu dipaksa dan diugut dengan kekerasan supaya melafazkan kata-kata kafir, maka waktu itu diharuskan orang itu melafazkannya, tetapi hatinya tetap dengan iman yang sebenar, tidak ada ragu sedikit pun sebagaimana yang berlaku kepada Ammar bin Yasir, sehingga Allah menurunkan ayat 106 Surah al-Nahl memperakui kebenaran beliau, firman-Nya yang bermaksud: "Kecuali orang-orang yang dipaksa (melakukan kafir) sedangkan hatinya tenang tenteram dengan iman."
vi. Konsep al-Mahdiah iaitu Kepercayaan kepada Muhammad bin Hassan al-Askari sebagai Imam Mahdi al-Muntazar.Syiah Imamiah mempercayai bahawa Muhammad bin Hassan al-Askari adalah imam yang ditunggu-tunggu yang telah hilang dan akan muncul semula untuk memerintah dan menghukum orang-orang yang melakukan kezaliman. Beliau telah menghilangkan diri selama 65 tahun mulai tahun 260H hingga 329H. Pada masa ini orang Syiah boleh menghubungi imam mereka melalui wakil-wakilnya seramai empat orang iaitu Uthman Ibnu Said al-Umri dan anaknya Muhammad Ibnu Uthman dan Husain Ibnu Ruh serta Ali Ibnu Muhammad al-Samiri. Zaman ini dikenali sebagai Ghaibah Sughra. Manakala Ghaibah Kubra pula bermula selepas tahun 329H hingga lahirnya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dalam tempoh ini, sesiapapun tidak boleh menghubungi Imam Mahdi walaupun melalui wakil-wakilnya. Sekiranya boleh dihubungi ia dianggap sebagai pendusta. Perkara ini dijelaskan dalam Kitab al-Syiah Wa al-Tashih al-Sira'Baina al-Syiah Wa al-Tasyayyu' oleh Doktor Musa al-Musawi, hal. 61:Terjemahannya; Syiah Imamiah mempercayai bahawa Imam Hasan al-Askari itu ialah imam yang kedua belas bagei Syiah. Ketika wafat tahun 260H, beliau mempunyai seorang anak yang bernama Muhammad berumur lima tahun, dialah Imam Mahdi al-Muntazar. Di sana terdapat beberapa riwayat yang lain menyatakan bahawa Imam Mahdi itu lahir selepas wafat bapanya Imam al-Askari. Sekalipun berkeadaan begitu, maka sesungguhnya Imam Mahdi tetap menerima jawatan imam selepas ayahnya dan telah ditentukan oleh ayahnya kepadanya. Kekallah ia tersembunyi selama 65 tahun. Golongan Syiah sentiasa berhubungdengan Imam Mahdi dalam tempoh ini melalui wakil-wakil yang telah ditentukan bagi tujuan ini. Wakil-wakil itu ialah Uthman Ibnu Said al-Umri dan anaknya Muhammad Ibnu Uthman, Husain Ibnu Ruh dan akhirnya ialah Ibnu Muhammad al-Saimiri.Kesemua wakil-wakil yang empat ini digelar sebagai wakil-wakil khas. Tempoh ini diberi nama "Ghaibah Sughra". Dalam tahun 229H sebelum wafat Ali Ibnu Muhammad al-Samiri beberapa bulan, sampailah secebis surat kepadanya yang ditandatangani oleh Imam Mahdi yang tertera di dalamnya "Sesungguhnya telah berlaku ghaibah yang sempurna. Maka ia tidak akan muncul kecuali dengan izin Allah, maka sesiapa yang telah mendakwa melihatku maka dia adalah seorang pendusta lagi penipu". Tahun inilah bermulanya "al-Ghaibah al-Kubra". Semenjak daripada masa itu terputuslah perhubungan golongan Syiah dengan imam secara langsung. Sehinggalah apabila ada berlakunya dakwaan seperti itu, maka Syiah menganggap perkara itu dustadengan sebab nas dengan sebab nas yang terdapat di akhir surat yang datang daripada imam Mahdi itu. Ini adalah ringkasan akidah Syiah Imamiah berhubung dengan Imam Mahdi al-Muntazar.
ULASAN
Pada dasarnya Ahli Sunnah Wal Jamaah tidak menolak kemunculan Imam Mahdi, tetapi ia bukanlah Muhammad bin Hassan al-Askari sebagaimana yang didakwa oleh golongan Syiah itu. malah apa yang jelas melalui hadith nabi s.a.w ialah Imam Mahdi dalah daripada keturunan Rasulullah. Ini berdasarkan hadith nabi s.a.w yang bermaksud: "Daripada Ummu Salamah r.a. katanya, Rasulullah s.a.w bersabda: Imam Mahdi daripada keturunanku daripada anak Fatimah"(Riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan al-Hakim) Sabda baginda lagi yang bermaksud, "Daripada Abu Said r.a. katanya, Rasulullah bersabda: Imam Mahdi dari keturunanku, luas dahinya, tinggi hidungnya. Ia memerintah bumi dengan penuh keadilan. Ia memerintah selama 7 tahun".(Riwayat Abu Daud dan al-Hakim) "Daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Nabi s.a.w sabdanya: Allah akan mengutus seorang lelaki daripada keturunanku di dunia ini atau daripada Ahli Baitku yang namanya seperti namaku dan nama bapanya seperti nama bapaku. Ia akan memerintah di dunia ini dengan penuh keadilan sebagaimana sebelum ini dipenuhi kezaliman.(Riwayat al-Tirmidhi) Sabda Nabi s.a.w yang bermaksud: "Mahdi itu dari keturunanku, dahinya luas, hidungnya mancung, ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana bumi sebelum itu penuh dengan kezaliman dan kecurangan. Ia memerintah bumi selama tujuh tahun."(Riwayat Abu Daud dan al-Hakim)Kepercayaan kepada Imam Mahadi tidak termasuk dalam asas rukun iman, sedangkan dalam akidah Syiah ianya merupakan asas utama rukun iman mereka. Dengan ini bererti orang yang mengingkari Imam Mahdi tidak dianggap kafir, tetapi dalam fahaman Syiah adalah sebaliknya. Jelas daripada hadith di atas, bahawa Imam Mahdi akan memerintah bumi dengan penuh keadilan dan kejujuran dan bukannya dengan dendam menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan sebagaimana yang didakwa oleh golongan Syiah itu.
vii. Penyanjungan yang keterlaluan kepada Saidina Ali.Syiah menyanjung Saidina Ali berlebih-lebihan sehingga ia disamatarafkan dengan Rasulullah. Bahkan dalam beberapa hal Saidina Ali dianggap lebih tinggi lagi. Perkara ini dinyatakan dalam kitab al-Usul Min Kafi oleh al-Kulaini, jld. 1 hal.197:
Terjemahannya;
Saidina Ali ra. telah berkata: "Akulah pembahagi ahli syurga dan neraka bagi pihak Allah, akulah pembeza yang Maha Besar dan akulah Pemegang Tongkat Nabi Musa dan Pemegang seterika (dapat membezakan di antara orang mukmin dan munafik, seolah-olah ia boleh menyelar dahi orang yang munaftk). Sesungguhnya para malaikat dan jibril telah memberi pengakuan terhadapku sebagaimana mereka telah memberi pengakuan te.rhadap Nabi Muhammad s.a.w. senditi, dan sesungguhnya Allah telah mempertanggung- jawabkan ke atasku sama sepertimana yang telah dipertanggungiawabk an ke atas Nabi Muhammad untuk mendidik umat manusia. Nabi Muhammad dipanggil, diberi pakaian dan disuruh bercakap. Lalu ia pun menyeru, memakai pakaian dan bercakap. Dan sesungguhnya aku dibeilkan beberapa sifatyang tidak diberikannya kepdda seseorang sebelumku. Aku mengetahui kematian dan bala, keturunan dan percakapan yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Tidak luput kepadaku apa yang telah Ialu. Tidak hilang daripadaku apa yang ghaib, aku diberi khabar gembira dengan izin Allah dan aku melaksanakan daripada Allah. Kesemuanya itu diberi kedudukan yang tinggi kepadaku dengan izin Allah.ULASANTidak terdapat di dalam al-Quran atau Hadith sohih yang menyatakan Saidina Ali mempunyai martabat seperti Rasulullah apatah lagi lebih daripadanya. Dengan kepercayaan yang keterlaluan terhadap Saidina Ali ini adalah amat menyeleweng dan satu khurafat yang sangat nyata. Nama Saidina Ali tidak terdapat di dalam al-Quran, kerana beliau bukan seorang nabi atau seorang Rasul, tetapi hanya sebagai sahabat dan menantu Rasulullah s.a.w. yang dijamin masuk syurga. Namun Nabi Muhammmad s.a.w. sendiri tidak disanjung-sanjung dan dipuja-puja oleh para sahabat secara berlebih-lebihan sehingga melampaui batas. Ini bertepatan dengan hadith: Al-Zuhri berkata; Urwah bin al-Zubair memberitahuku datipada al-Miswar bin Makhramah bin Urwah berkata " Wahai kaum, demi Allah sesungguhnya aku diutuskan kepada raja-raja dan aku sendiri diutuskan kepada raja Kaisar Kisra dan raja Najasyi, demi Allah jika engkau lihat, seseorang raja sahaja yang disanjung oleh rakyatnya, tetapi para sahabat Nabi Muhammad s.a. w. tdak menyanjung Nabi Muhammad s.a.w."(RiwayatAhmad)
viii. Mengkafirkan Para Sahabat Rasulullah s.a.w.Golongan Syiah ini mempercayai bahawa selepas wafat Rasulullah s.a.w. semua sahabat murtad kecuali Ahlul-Bait dan beberapa orang sahabat terrnasuk Abu Dzar, Miqdad bin Aswad, Salman al-Farisi dan Ammar. Perkara ini disebutkan dalam Kitab Bihar al-Anwar oleh al-Majlisi juz. 27, hal 64-66:
Terjemahannya;
Kebanyakan para sahabat adalah munafik, tetapi cahaya nifaq mereka tersembunyi di zaman mereka. Tetapiapabila wafat nabi s.a.w ternyatalah cahaya nifaq mereka itu melalui wasiat nabi dan mereka itu kembali secara mengundur ke belakang, dan kerana ini Saidina Ali berkata; " Semua manusia murtad selepas wafat nabi s.a.w. kecuali empat orang sahaja iaitu Sulaiman, Abu Zar, Miqdad dan Ammar, dan perkara ini tidak ada masalah lagi".
ix. Menuduh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah sebagai Empat Berhala Quraisy Serta Pengikut-pengikut Mereka Adalah Musuh AllahGolongan Syiah menuduh Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah sebagai empat berhala Quraisy. Ini dinyatakan dalam Kitab Tuhfah al-Awam Maqbul oleh al-Syed Manzur Husain hal.330. dan di dalam kitab al-Tafsir oleh Abu al-Nadhar Muhammad bin Masud bin lyasy al-Salami al-Samarqandi terkenal dengan panggilan Ibn al-Iyasyi hal. 11 6.
Terjemahannya;
Daripada Abu Hamzah al-Thumali, Abu Jafar a.s. berkata " Wahai Abu Hamzah sesungguhnya yang beribadah kepada Allah ialah mereka yang mengenal Allah. Maka adapun mereka yang tidak mengenal Allah seolah-olah ia menyembah selain Allah. Perbuatan sedemikian adalah sesat." (Aku)Abu Hamzah menjawab; "Semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau." Apakah yang dimaksudkan dengan mengenalallah itu? Jawab Abu Jafar; "Membenarkan Allah dan Membenarkan Nabi Muhammad Rasulullah tentang perlantikan Ali dan menjadikannya sebagai imam dan imam-imam yang mendapat pertunjuk selepasnya dan berlindung kepada Allah daripada musuh-musuh mereka". Demikianiah juga dengan pengenalan terhadap Allah. Kata Abu Jafar lagi, aku (Abu Hamzah) bertanya lagi; "Semoga Allah memberi kebaikan kepada engkau". Apakah sesuatu yang apabila aku amalkannya pasti aku dapat menyempurnakan hakikat iman?. Jawab Abu Jafar, "Hendaklah engkau melantik wali-wali Allah dan memusuhi musuh-musuh Allah dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang benar, sebagaimana Allah memerintahkan engkau 't Aku (Abu Hamzah) bertanya lagi, siapakah waliallah dan siapakah musuh Allah itu? Lalu ia menjawab, "Wali-wali Allah ialah Nabi Muhammad RasuluIlah, Ali, Hasan, Husin dan Ali bin al-Husain. Kemudian berakhirlah perkara itu tentang wali-wali kepada kami, kemudian dua anak lelaki Ja'far, Ialu ia mengiakan (dengan keadaan menganggukkan kepala) kepada Abu Ja'far dalam keadaan duduk. Maka siapakah yang melantik mereka? "Allahlah yang melantik mereka dan Allah sentiasa bersama orang-orang yang benar, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah."Aku bertanya lagi, "Siapakah musuh-musuh Allah, semoga Allah memberi kebaikan kepada engkau." Iajawab, "Empat berhala." Ia bertanya lagi "Siapa empat berhala itu"? Ia menjawab, "Abu Fusail (Abu Bakar) Rama' (Umar) Nathal (Uthman) dan Muawiyah dan sesiapa yang menganut agama mereka dan memusuhi kesemua mereka ini (wali Allah), maka sesungguhnya ia telah memusuhi musuh-musuh Allah."ULASANTerdapat di dalam al-Quran dan Hadith yang menjelaskan tentang keadilan dan sanjungan terhadap para sahabat yang membersihkan mereka daripada sebarang tuduhan yang tidak benar. Ini berdasarkan firman Allah yang bermaksud: "Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat). Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Dia serta la menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya, itulah kemenangan yang besar".(Surah al-Taubah ayat 100) "Kalau kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya Allah telahpun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Mekah) mengeluarkannya (dari negerinya Mekah) sedang ia salah seorang dari dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika ia berkata kepada sahabatnya: "Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada (Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (Malaikat) yang kamu tidak melihatnya."(Surah al-Taubah ayat 40) "Demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang betiman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad) di bawah naungan pohon (yang termaklum di Hudaibiah), maka (dengan itu) ternyata apa yang sedia diketahui-Nya tentang (kebenaran iman dan taat setia) yang ada dalam hati meraka, Ialu ia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya.(Surah al-Fath ayat 18) "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu, janganlah kamu menyangka (berita yang dusta) itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu, dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka, akan beroleh seksa yang besar (di dunia dan di akhirat)."(Surah al-Nur ayat 11) Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata."(Surah al-Ahzab ayat 58) Sabda Nabl s.a.w. yang bermaksud: Daripada Abu Hurairah ra. katanya; Rasulullah s.a.w. bersabda: " Jangan kamu mencaci sahabat-sahabatku, demi Allah yang nyawaku berada dalam kekuasaan-Nya, sekiranya seseorang kamu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud (maka perbelanjaan itu tidak dapat menyamai) secupak atau setengah cupak yang dibelanjakan oleh para sahabat ".(Riwayat Bukhari dan Muslim) Sabda Nabi s.a.w. lagi yang bermaksud: "Daripada Jabir katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda: Tidak masuk neraka orang-orangyang telah melakukan bai'ah semasa di bawah pokok ."(Riwayat al-Tirmidhi) Sabda Nabi s.a.w. lagi yang bermaksud: "Daripada Ibnu Umar ra. katanya kami memilih memilih para sahabat di zaman Nabi s.a.w., Ialu kami memilih Abu Bakar, kemudian Umar bin al-Khattab, kemudian Uthman bin Affan ra.."( Riwayat al-Bukhati)