Thursday, March 15, 2007

Surat Kepada Jin.
Abu Dujanah R.A. mengadu kepada Rasulullah bahawa dia diganggu jin di rumahnya. Rasulullah memberi sepucuk surat untuk diletak di bawah bantalnya. Malam itu Abu Dujanah bermimpi jin itu berjanji tidak akan datang lagi ke rumahnya. Ini terjemahan surat itu. "Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Ini surat Rasul Allah, (Allah) yang menanggong dunia, untuk (orang) yang oleh sebab-sebab tertentu telah masuk ke sebuah rumah pada waktu malam atau menetap dalam sebuah rumah dan menimbulkan bahaya.Ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepadanya. Selepas itu,(amma ba’du) Di antara aku dan kamu, banyak lapang dan ruang yang patut dihormati haknya. Jika kamu menyintai dan menyukai seseorang dan tidak dapat membezakan antara yang benar dengan yang salah dan mahu menggunakan kekerasan dan melanggar hak, ketahuilah bahawa kitab Allah memberi pengadilan yang betul antara aku dan kamu. Firman Allah, `Ini kitabku yang menjelaskan apa yang benar, berbanding dengan dirimu, Kami mencatatkan apa saja yang kamu perbuat, dan malaikat kami sentiasa menuliskan. Kerana itu, tinggalkanlah orang yang mempunyai surat aku ini dan pergilah kepada penyembah berhala, atau pergilah kepada orang yang menyekutukan Allah walau pun (sebenarnya) tiada tuhan yang patut disembah selain Allah. Semua benda akan musnah kecuali Dia. Dalam dunia ini Dialah pemerintah dan kepadaNyalah semua akan kembali `Thaghlaboon `Ha Meem Mereka tidak boleh ditolong. `Ha Meem `Ain Seen Qaf berambuslah musuh Allah! Bukti telah datang daripada Allah. Tiada sesiapa selain Allah yang punya kuasa dan kekuatan. Cukuplah Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Mendengar sebagai penyelamat kamu daripada kesusahan!. Chap: Muhamad Rasulullah.
Rujukan: Sultan Ahmed Qureshi (2000) Letters of the Holy Prophet Muhammad S.A.W. Idara Ishaat E Diniyat (P) Ltd, New Delhi.

No comments: