Monday, January 16, 2012

PERMAi di SMA Batu Talam

13-14/1/2012 : PERMAi di SMA Batu Talam Raub, dalam program Kem Anak Soleh. Program  ini untuk semua pelajar disusun  berdasarkan kepada kajian dan pengalaman mengendalikan program program motivasi akademik, Khemah Ibadah dan kepimpinan. Ia digarap untuk membantu pelajar mengenal potensi diri serta teknik dan keperluan untuk berubah.  Kami percaya bahawa setiap insan itu berpotensi untuk berjaya sekiranya ia mampu mengatasi halangan yang ada dalam dirinya sendiri. Oleh itu, aspek aspek yang tekankan oleh PERMAI dalam program pembangunan insannya adalah seperti berikut:
     1.        Membina kesempurnaan solat
2.        Membina kecemerlangan diri pelajar
3.        Meningkatkan motivasi pelajar
4.        Mengenal Potensi Diri
5.        Memupuk Kerja Berpasukan  Angkat tangan..
 Tisu diberi pada yang hiba..

 Pelajar ting 4 & 5 
 Perhimpunan pagi

Barisan Fasilitator

No comments: