Friday, October 17, 2014

Abu Zur'ah ahli hadis yang menutup hidupnya dengan kalimah Laa ilaaha illallah

Sedutan syarah pengajian kitab PENAWAR BAGI HATI oleh Maulana Johari bin Ali di Masjid Sultan Mahmud, Lipis

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud : Barang siapa yang akhir kalamnya Laa ilaaha illallah (syahadah) akan masuk syurga.

Kisah yang menarik berlaku kepada Imam Abu Zur’ah ar-Razi seorang muhaddis yang terkenal ketika sedang nazak.
Ketika itu di sampingnya terdapat beberapa para ulama besar yang lain, antaranya Abu Ja'far at-Tusturi, Abu Hatim, Muhammad bin Muslim, al-Mundzir bin Syadzan dan lainnya.

Mereka berbincang mengenai hadis Rasulullah s.a.w berkaitan talqin di mana Rasulullah bersabda yang bermaksud:

Talqinkan orang yang hampir mati di kalangan kamu dengan Laa ilaaha illallah.

Mereka semua malu  kepada Abu Zur'ah dan segan untuk mentalqinkannya, lalu mereka mendapat idea iaitu  membacakan hadis yang berkaitan di samping Abu Zur’ah.

Muhammad bin Muslim berkata:  Adh-Dhahhak bin Makhlad memberitahu kami, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Salih...kemudian Muhammad bin Muslim diam dan dia tidak menyambung sanad hadis tersebut.

Abu Hatim pula berkata; Bundar memberitahu kami, katanya Abu Asim memberitahu kami, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Salih....kemudian Abu Hatim diam dan  tidak menyambung sanad hadis tersebut.

Maka terdiamlah semua yang hadir, dan tiba-tiba Abu Zur'ah berkata, dalam keadaan nazak; Bundar memberitahu kami, katanya Abu Asim memberitahu kami, katanya Abdul Hamid bin Ja'far memberitahu kami, dari Salih bin Abi 'Arib, dari Kathir bin Murrah al-Hadhrami, dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bersabda: (maksudnya)

Sesiapa yang akhir percakapannya ialah Laa ilaaha illallah, akan masuk syurga.

Lalu wafatlah Abu Zur'ah sejurus selepas membacakan hadis tersebut..

MasyaAllah..Begitulah kisah Abu Zur’ah seorang ahli hadis yang menutup hidupnya dengan kalimah Laa ilaaha illallah.

Semoga kita semua diberi Khusnul Khatimah dan menutup hidup kita dengan kalimah Laa ilaaha illallah.

No comments: