Tuesday, September 26, 2017

Persiapan Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar RA untuk berhijrah.

Nota hijrah 3


1.   Rasulullah SAW menugaskan Saidina Ali RA  menggantikan tempat tidur Rasulullah dan berselimut dengan selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah.
2.   Asma’ binti Abu Bakar berperanan menyiapkan bekalan makanan. Dan akan menghantar makanan ke tempat persembunyian Rasulullah dan Saidina Abu Bakar RA.
3.   Abdullah bin Abu Bakar bertugas sebagai ‘spy’. Mendapatkan berita dan perancangan pembesar Quraisy. Kemudiannya akan melaporkan kepada Saidina Abu Bakar RA.
4.   Amir bin Fuhairah, Staf Saidina Abu Bakar mengembala kambing ke tempat berhampiran gua persembunyiaan.
Tapak kaki kambing yang banyak akan dapat menghilangkan kesan tapak kaki mereka. Di samping menghantar susu kambing untuk minuman Rasulullah dan saidina Abu Bakar RA.

5.   Mereka mengupah Abdullah bin Uraiqat, seorang yang mahir mengenai jalan. Walaupun seorang mushrik namun boleh dipercayai dan profesional.

Pengajaran dan Hikmah
1.   Pentingnya mempunyai sahabat sejati yang cerdas dan sanggup berkorban apa sahaja. Sebagaimana Saidina Abu Bakar yang menyusun perancangan dibantu dengan anak-anak dan orang suruhannya. Begitu juga dengan Saidina Ali.
2.   Perancangan dan strategi sangat penting. Jangan biasakan buat kerja secara adhoc dan  on the spot.
3.   Pekerja perlulah bekerja dengan majikan secara profesional mengikut perjanjian yang telah dipersetujui. Sebagaimana kisah Abdullah bin Uraiqat.


#PermaiMenulis
#maalhijrah
#notahijrah
#1439


No comments: