Wednesday, March 28, 2018

Berkunjung ke Sekolah Menengah Agama Al-Wosto, Temerloh

Alhamdulillah pada 27 Mac 2018 wakil KONPIP telah bermesyuarat  dan melawat sekitar sekolah bagi persediaan konvensyen yang bakal berlangsung di SMA Al-Wosto,Temerloh pada 13-15 April 2018. 
Ucapan terima kasih buat Pengetua dan para guru SMA Al-Wosto kerana memberi kerjasama yang baik bagi melancarkan konvensyen ini.

Semoga Konpip kali ke-16 ini berlangsung dengan jayanya dan para peserta mendapat input berkaitan kepimpinan badan dakwah.
 Ustaz Syukri membawa kami melawat kawasan sekolah

 Bersama Pengetua 
No comments: