Monday, April 09, 2018

Syarah Matan Imam As-Syatibi (10)

Syarah Matan Imam As-Syatibi (10)
Sesungguhnya al-Quran itu merupakan kitab yang dipercayai,
Dan boleh memberi syafaat,
Dan al-Quran adalah kitab yang terkaya, 
Tidak akan menjadi fakir bersama al-Quran,
Dan al-Quran akan memperkenankan apa yang dihajati dan dipinta. 


No comments: