Friday, March 18, 2011

Aku dan Al-Ikhwan al-Muslimun ; Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi"Aku ingin berterus terang mengatakan, bahawa aku memperoleh manfaat agama yang begitu besar dari al-Ikhwan al-Muslimun. Aku memperoleh faedah yang sangat banyak dari dakwah ikhwan. Dakwah Ikhwan telah memperluas cakerawala fikiranku memahami Islam secara utuh, sebagaimana disyariatkan Allah SWT, sebagaimana tentera dalam kitabNya, seperti diserukan RasulNya dan difahami oleh para sahabatnya. Islam adalah agama dan dunia, dakwah dan negara, aqidah dan syariat, ibadah dan kepimpinan, mushaf dan..."
Buku yang perlu dimiliki oleh setiap abnaul harakah.. Menceritakan pengalaman tokoh besar Prof Dr. Yusuf al-Qaradhawi bersama al-Ikhwan al Muslimun. Sebagai panduan dan motivasi perjuangan kita bersama..

"Di antara orang-orang yang beriman itu ada yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka diantara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu apa yang telah Allah janjikan pada mereka dan mereka tidak sedikitpun tidak mengubah janjinya (al-Ahzab :23)"

No comments: