Thursday, November 12, 2015

Syeikh Muhammad Abdullah Al-Khatib
Buku Nazhaaraat Fii Risaalah At-Ta’aalim ( Penjelasan di sekitar Risalah Ta'lim)  sangat popular di kalangan kita. Buku tersebut sering digunakan sebagai teks Usrah di merata-rata tempat termasuk di negara kita. Buku ini mensyarahkan Rukun Baiah yang disusun oleh Imam Hasan Al-Banna. Cuma kita kurang terdedah dengan pengarang buku yang mensyarahkan Rukun Baiah tersebut.

Baru-baru ini dunia Islam dikejutkan dengan pulangnya ke rahmatullah Syeikh Muhammad Abdullah al-Khatib  seorang tokoh dalam Ikhwan Muslimin. Beliaulah yang menyusun buku Nazhaaraat Fii Risaalah At-Ta’aalim. 

Sedikit pengenalan Al-Fadhil Syeikh Muhammad Abdullah Al-Khatib : 


Mantan anggota Maktab Irsyad Jamaah Al-Ikhwanul Al-Muslimin dan Anggota Dewan Syura Ikhwanul Muslimin Syeikh Dr Muhammad Abdullah Al-Khatib meninggal dunia hari Selasa (3/11/2015)  di usia 86 tahun.


Syeikh Muhammad Abdullah Al-Khatib salah seorang ulama Al-Azhar. Dan termasuk generasi awal Al-Ikhwan Al-Muslimun. Bergabung dengan Ikhwanul Muslimin sejak di bangku sekolah hingga akhirnya beliau dipenjara bersama angota IM yang lain selama 10 tahun di zaman  Presiden Gamal Abdul Naser yang mengkhianati Ikhwanul Muslimin.

Di antara karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia adalah Syarah Risaalah At-Ta'aalim dengan judul asal dalam bahasa arab 'Nazhaaraat Fii Risaalah At-Ta'aalim'.

Berikut adalah profil singkat Syaikh Muhammad Abdullah Al-Khatib:

Lahir : 26 Februari 1929 di desa Juhaina al-Garbiyah, Daerah Thahtha Muhafazah  Sohaj Mesir.

Pendidikan : menghafal Al-Qur'an sejak kecil (usia 10 tahun). Syeikh Abdullah al-Khatib menimba ilmu agama di lingkungan al-Azhar dan seterusnya  masuk Fakulti Usuluddin di jurusan Bahasa Arab Universiti Al-Azhar.

Penglibatan

- Khatib dan Imam di kementerian Wakaf Mesir
- Tahun 1965 ditahan dengan hukuman penjara 10 tahun di zaman Presiden Jamal Abdul Naser,
- Setelah keluar dari penjara, beliau kembali aktif sebagai imam di masjid Khur Syid di Syubra.
- Kemudian terpilih bekerja di  kementerian Wakaf Mesir di bahagian Penyebaran Dakwah Islam.
- Setelah itu dihantar bertugas  ke Libya, bekerja selama satu tahun setengah di pejabat kementerian Wakaf Libya dan menjadi ketua dewan fatwa di kementerian wakaf Libya.
- Kemudian Syeikh bertugas di  kementerian agama dan wakaf Uni Emirat Arab dan menjadi ketua bahagian fatwa selama hampir tujuh tahun.

Karya

Syeikh Muhammad Abdullah al-Khatib sangat aktif  menulis, Lebih 40 buku tulisannya. Bukunya banyak membahas masalah keimanan, ibadah, pemikiran, dakwah dan fatwa. Tulisan-tulisan terkait fatwa tersebar di berbagai majalah Islam seperti Majalah Al-Dakwah, Liwa al-Islam (sekarang majalah al-Risalah).
Di antara bukunya; Fauq Atlal al-Markisiah wa al-Ilhadiyah, Fiqh al-Shiyam, Yam al-Lail, Tarbawiyah, Fatawa Muashirah, Imam Hasan al-Banna, Daiah, Mujahid. Juga mensyarah Risaalah At-Ta’aalim dengan judul Nazhaaraat Fii Risaalah At-Ta’aalim.

Kerja Dakwah

Melakukan perjalanan dakwah di banyak negara, baik di Barat begitu juga dengan negara-negara Arab seperti di Libya, Algeria dan Sudan.

Rumahnya sentiasa terbuka menerima tetamu dan murid-muridnya, menjawab berbagai permasalahan dan fatwa terkait urusan agama dan dunia.

Bersama Jamaah Ikhwanul Muslimin

Syeikh Abdullah al-Khatib telah bergabung dengan Ikhwanul Muslimin sejak masa sekolah, hingga ia pun mengalami penangkapan bersama anggota  Ikhwan lain pada tahun 1965.

Setelah keluar dari penjara, beliau berangkat ke Libya kemudian ke UEA, dan setelah kembali dari UEA ia menjadi salah satu penasehat majalah al-Dakwah sebelum ditutup.

Muhammad Abdullah al-Khatib merupakan  anggota maktab al-Irsyad setelah terbentuk pada tahun 1990 hingga tahun 2010.  Beliau  berundur  dari menjadi anggota maktab Irsyad kerana faktor kesihatan.


Karya-karya Beliau

Syaikh Muhammad al-Khatib memiliki sejumlah karya yang melebihi 40 buah, di antaranya:

- Fauq Atlal al-Markisiah wa al-Ilhadiyah
- Nadzarat fi Risalati al-Ta'lim (telah diterjemahkan ke bahasa Melayu)
- Al-Haj Muaskar Rabbani
- Fiqh al-Shiyam
- Yam al-Lail
- Mafahim Tarbawiyah -6 Jilid
- Fatawa Muashirah, 2 Jilid
- Imam Hasan al-Banna, Daiah, Mujahid.. Syahid
- Urubatu Masr wa Islamuha
- Min Fiqh al-Hijrah
- Al-Qaid al-Murabbi
- Nahwa Umah al-Khulud Ragma Kaid al-Yahud
- Al-Shifat al-Imaniyah wa al-Akhlaqiyah Li al-Mu'minin
- Waqfah fi wajhi Dhalalat al-Fawaid al-Ribawiyah
- Al-Shiyam wa Asraruh
- Al-Daqaiq al-Ghaliyah.. al-Shalah
- Kaif Nanhad bi Abnaina, dll

Meninggal dunia


Syeikh Muhammad Abdullah al-Khatib meninggal dunia pada hari Selasa (3/11/2015) di umurnya yang ke 86. Semoga Allah SWT merahmati, mengampuni, dan memasukkannya ke surga firdaus bersama para nabi dan rasul, syuhada, shalihin, dan shiddiqin. Allahumma Aamin.

No comments: