Tuesday, November 15, 2016

Mushaf Imam Syu'bah

Mushaf Syu'bah


Imam 'Asim mempunyai dua perawi yang masyhur iaitu Syu’bah dan Hafs.
Kata Imam 'Asim : Qiraat yang aku bacakan pada Hafs berdasarkan apa yang aku ambil daripada Abi Abdul Rahman al-Sulami daripada Ali bin Abi Talib.
Manakala qiraat yang aku bacakan kepada Syu’bah ialah apa yang aku ambil daripada Zirr bin Hubaisy daripada Abdullah bin Mas'ud.

Kerajaan Brunei Darussalam telah lama mencetak Al Quran Riwayat Syu'bah dan telah dibaca oleh rakyat Brunei dengan meluasnya. Kita harap suatu hari nanti orang Malaysia akan terdedah dengan Mushaf Riwayat Syu'bah  kerana Syu'bah dan Hafs adalah dari Imam yang sama iaitu 'Asim An-Najjud .
Oleh kerana kedua-dua Rawi iaitu Syu'bah dan Hafs adalah dari Imam yang sama, maka keseluruhan bacaan kedua-duanya adalah hampir sama . Hanya ada beberapa khilaf  dari segi Usul Qiraat. 


Insya-Allah projek ngaji Qiraat Imam Syukbah kita akan mulakan tahun hadapan di Masjid Sultan Mahmud, Insya-Allah.

#PermaiMenulis #PermaiDiHati #Syu'bah #Qiraat #LoveQuran #AlQuran

1 comment:

Muhamad said...

Assalamualaikum...di mana boleh saya dapatkan quran riwayat imam syu'bah yang ada ditunjukkan khilaf imam hafs di tepinya?