Tuesday, May 01, 2012

Sakit Gigi


Beberapa menjak ini saya diselubungi dengan sakit gigi. Bukan sebatang tapi beberapa batang yang kritikal. Sudah beberapa kali ke klinik gigi tapi disebabkan gusi bengkak jadi diberi ubat sahaja. Bila gigi sudah tak sakit, masa itu lah macam-macam hal, kursus lah apa lah…
Doa apabila sakit gigi :
ö@è% uqèd üÏ%©!$# ö/ä.r't±Sr& Ÿ@yèy_ur â/ä3s9 yìôJ¡¡9$# t»|Áö/F{$#ur noyÏ«øùF{$#ur ( WxÎ=s% $¨B tbrãä3ô±n@ ÇËÌÈ  
 Katakanlah (Wahai Muhammad): "Allah Yang menciptakan kamu (dari tiada kepada ada), dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (untuk kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur".
(Al-Mulk : 23)

Doa Nabi Ayub :
* šUqƒr&ur øŒÎ) 3yŠ$tR ÿ¼çm­/u ÎoTr& zÓÍ_¡¡tB ŽØ9$# |MRr&ur ãNymör& šúüÏH¿qº§9$# ÇÑÌÈ  
 dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Ayub, ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya Dengan berkata: "Sesungguhnya Aku ditimpa penyakit, sedang Engkaulah sahaja Yang lebih Mengasihani daripada Segala (yang lain) Yang Mengasihani". (Anbiya’ : 83)
No comments: