Monday, May 07, 2018

Carilah Ilmu

Ilmu perlu sentiasa dicari. Zaman sekarang cukup mudah untuk mendapatkannya. Dengan ilmu, kehidupan manusia akan lebih terarah. 
Namun ilmu tersebut perlu dipandu dengan panduan wahyu. Tidak boleh terlalu bebas hanya didasari dengan pemikiran manusia semata-mata. 
Sebab itu muncul pelbagai aliran pemikiran yang menyesatkan seperti sekular dan liberal. Kesan dari bebas dari panduan Al-Quran dan hadis. 

No comments: