Monday, June 06, 2016

Rest For Caliph

Alhamdulillah, saya berkesempatan menghadiri program Rest For Caliph (RFC 1.0) yang diadakan di Kompleks Pendidikan Al-Istiqamah (KOMPAS) Temerloh pada 28 dan 29 Mei 2016. Program julung kali ini dikelolakan di bawah Akademi Al-Istiqamah dengan kerjasama Nadi Al-Bahgdadi Indera Mahkota.

Para peserta dibimbing untuk menghafaz surah pilihan dengan menggunakan kaedah neuro Al-Baghdadi di samping menguasai bahasa perbualan asas dalam bahasa arab dan cina. Peserta juga berpeluang menjalankan aktiviti beriadah dengan berkuda dan memanah.

Insya-Allah Akademi Al-Istiqamah akan merancang untuk mengadakan program-program khususnya untuk para pelajar.

 Kenangan bersama para peserta dan ibu bapa

 Barisan Urusetia bersama Penasihat Akademi Al-Istiqamah


No comments: