Wednesday, October 18, 2017

Semoga dikurniakan ingatan yang mantap

Lupa, suatu sifat yang ada pada manusia. Jika manusia tidak dapat melupakan. Mungkin dalam situasi tertentu akan menjadi parah dan musibah. Seperti sentiasa ingat tragedi atau tidak boleh melupakan peristiwa sedih. Akhirnya kekal dalam kesedihan dan tidak ceria.
Persengketaan atau perselisihan, jika tidak bokeh melupakan. Sampai bila akan berbaik dan memaafkan.
Cuma ada juga lupa yang merupakan musibah.
Lupa ilmu yang dipelajari. Lupa ayat al-Quran yang telah dihafaz. Lupa dalil-dalil.
Lupa jenis ini sangat membebankan. Semoga kita dikurniakan ingatan yang kuat. Sebagaimana para ulama silam. Bukan sekadar menghafaz al-Quran dan hadis dengan baik dan lancar. Tetapi lengkap boleh ingat perawi dan sanadnya sekali.

Channel :
https://t.me/AzraiePermai

#PermaiMenulis

No comments: